slide 1

Moderní vybavení učeben

Učebny vybavené výkonnými počítači s nejnovějším softwarem i moderní audiovizuální technikou. Ve specializované multimediální učebně se vyučují např. cizí jazyky.

slide 2

Lyžařské zájezdy

Každý rok pořádáme pro naše studenty nadupané lyžařské zájezdy. Vítr ve vlasech, zábava, sport. A to všechno pod zkušeným dohledem - rodiče, nemáte se čeho bát.

slide 3

Přednáškový sál

Škola pořádá přednášky předních osobností kulturní, vědecké a politické scény. Přednáškový sál je rovněž využíván jako kinosál.

slide 4

Sportovní hala

V zimě není sportovním hrám konec - nafukujeme sportovní halu. V krytém a vyhřívaném prostoru pokračují studenti ve sportovních aktivitách.

slide 5

Výběrové zahraniční zájezdy

Každoročně pro naše studenty pořádáme poznávací zahraniční zájezdy (např. do Říma, Florencie, Londýna, Moritzburgu, Drážďan apod.).

prijimaci rizeni

Obchodní akademie Holešovice

Jsme státní škola (neplatí se školné)  s více než padesátiletou tradicí v oblasti odborného ekonomického vzdělávání.

Poskytujeme kvalitní středoškolské vzdělání v těchto oborech:

OBCHODNÍ AKADEMIE

63-41-M/02 Obchodní akademie

Jedná se o obor s rozšířenou výukou cizích jazykůOd třetího ročníku je  rozdělen do pěti vzdělávacích programů se zaměřením na:

Luxury
 

 

 

MANAGEMENT SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ

63-41-M/01  Ekonomika a podnikání

Absolvent má znalosti z ekonomiky, práva, managementu a marketingu, orientuje se v informačním systému sportovních zařízení. Umí vést tělovýchovná i sportovní zařízení i po stránce účetní, personální a administrativní agendy.

 

Naše škola sídlí v nedávno rekonstruované budově přímo naproti stanici metra Nádraží Holešovice. Dopravní spojení je zcela bezproblémové pro pražské i mimopražské studenty.

Co nabízíme?

 • rozšířená výuka cizích jazyků – všichni studenti se povinně učí anglický jazyk, jako druhý jazyk si vybírají německý, španělský nebo ruský (celkem mají až 10 hod. výuky cizích jazyků týdně)
 • studenti mají možnost ve 3. a 4. ročníku navštěvovat seminář Příprava k FCE  - nepovinný předmět (FCE - First Certificate in English - FCE je nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge ESOL. Vyžaduje osvojení si všech jazykových dovedností - čtení, psaní, použití angličtiny, poslech, mluvení. FCE je uznávaná v obchodní sféře a průmyslu, vhodná např. pro zaměstnance v klientských službách nebo pro administrativní práce v bankovnictví, aeroliniích, cateringu apod. Rovněž ji lze uplatnit na zahraničních univerzitách a dalších institucích.
 • spolupráce s vysokou školou Metropolitní univerzita - zde mohou studenti pokračovat ve studiu v navazujícím oboru Cestovní ruch
 • předmět Studentská firma, v níž mají studenti příležitost v praxi si vyzkoušet, co obnáší podnikání (od založení firmy, vedení účetnictví, přes její úspěšné řízení a prodej).
 • škola pořádá a účastní se školních, obvodních, pražských a krajských soutěží a olympiád (Holešovická šibenice, Holešovice–challenge, Deutsch verstehen+sprechen, soutěže v psaní na PC, Ekonomické minimum, Ekonomicko-manažerská olympiáda, Zeměpisná olympiáda a dalších) a sportovních soutěží a turnajů - Poprask, Pohár J. Masopusta, Středoškolská futsalová liga, turnaj ve florbalu a volejbalu, Orientační běh, lyžařské zájezdy v ČR i zahraničí atd.
 • možnost výběru z velkého množství nepovinných předmětů (např. Sportovní hry s výukou tenisu a golfu, Studentská firma, Ekonomický seminář, Příprava k FCE)
 • Obchodní akademie Holešovice je střední školou zajišťující odbornou praxi pro studenty prestižních univerzit (Filosofická fakulta UK, Vysoká škola ekonomická, Právnická fakulta UK)
 • ve škole probíhají projektové dny – projekty v cizích jazycích, projekty ekonomické, zapojení do mezinárodního projektu iTec
 • studenti se zapojují do grantových programů - UNESCO projekt apod.
 • fundovaná řízená 2-3 týdenní praxe pro studenty 2. a 3. ročníků probíhá u zajímavých a prestižních zaměstnavatelů (Komerční banka, Asociace cestovních kanceláří ČR atd.), snahou je poskytnout studentům orientaci na trhu práce v jejich oboru
 • škola pro studenty organizuje zájezdy a exkurze – ve 4. ročníku výuka průvodcovství v cizím jazyce, poznávací zájezdy do Míšně, Moritzburgu, Londýna, Říma, Osvětimi atd.
 • studenti mají příležitost účastnit se přednášek a workshopů – přednášky předních osobností naší kulturní, vědecké a politické scény, osvětové a preventivní přednášky Policie ČR, Žofínská fóra
 • vstřícný pedagogický přístup podporuje osobnostní růst studentů, škola usiluje o maximální spolupráci s rodiči, možnost informování rodičů o studijních výsledcích a docházce po celý školní rok
 • studenti mají možnost vykonat státní zkoušku z psaní na PC
 • studenti se zapojují do charitativních akcí (Květinový den, Světlo pro světlušku apod.)
)

Elektronická žákovská knížka

Online přístup ke studijním výsledkům pro žáky a rodiče.

Otevřít žákovskou

S

Studijní materiály

Elektronická databáze výukových materiálů. Vše přístupné snadno a ihned ke studiu.

Studijní materiály

a

Školní časopis

Archiv školního časopisu

Otevřít archiv

 • klub mlad. divaka

  Klub mladých diváků

  Studenti mají možnost společně navštěvovat pražská divadla. Mimo činoherní představení navštěvují také taneční a baletní produkce a operní a muzikálová představení. To vše za zlomek ceny!
 • Fitness centrum

  Přímo v budově školy je studentům k dispozici fitness centrum, neboli posilovna. Každý, kdo chodí na naši školu se může udržovat ve skvělé kondici a mít skvělý vzhled.

 • novinyMagazín OA Holešovice

  Redakční rada z řad našich studentů připravuje aktuální informace o dění na škole. Někteří redaktoři mají své vlastní rubriky, jiní sledují školní akce, připravují zajímavé rozhovory apod.

 • Odborné praxe

  Odborné praxe

  Součástí studia jsou odborně řízené praxe na prestižních pracovištích (Komerční banka, Asociace cestovních kanceláří atd.)

Poděkování

MUDr. Kateřina Cajthamlová děkuje za studium své dcery.

Kolektiv žáků je profesory veden ke spolupráci, vzájemné podpoře..

 Přečíst celý článek