Předmětová komise cizích jazyků

 • Předměty: ANJ, AKV, NEJ, SPJ, RUJ
 • Vyučující: Mgr. Jana Kösslerová, Mgr. Jana Glaserová, Mgr. Tomáš Copko, Mgr. Silvie Cvingerová, Mgr., Mgr. Tatiana Bunda,
  Mgr. Michaela Cabuk, Mgr. Kateřina Kováříková, Mgr. Jana Machová, Mgr. Ivo Hofrajtr, Mgr. Jana Petrásková
 • Předsedkyně: Mgr. Jana Machová

  Práce komise Cizích jazyků ve školním roce 2019/20

  ZÁŘÍ
  Studenti čtvrtých a třetích ročníků, kteří se minulý a předminulý rok zúčastnili studijně poznávacího pobytu ve španělské Salamance, vytvořili svoji prezentaci pro studenty prvních ročníků s povídáním, fotkami a následnou besedou v hodině španělského jazyka. Jedna beseda proběhla 13 .9., a druhá 19.9. 2019. Zúčastnily se třídy A1.C a S1.


  ŘÍJEN
  Vyučující si připravovali zadání svých témat k projektovému dni.
  Připravují se olympiády z jednotlivých jazyků, které by měly proběhnout koncem listopadu či začátkem prosince, s výjimkou olympiády ze SPJ, která je plánována na leden. Během ledna též proběhne soutěž Holešovice Challenge, která je určena pro žáky 8.ročníků ZŠ, abychom je s naší školou seznámili a upozornili na ní pražské i blízké mimopražské školy.

  PROSINEC

  4. prosince 2019 třída A3 C navštívila Instituto Cervantes. Postupně nám zástupci  jednotlivých oddělení představili agendu institutu a po shlédnutí krátkého videa jsme měli možnost ověřit si své nově nabyté znalosti hrou Kahoot. Shlédli jsme i výstavu zaměřenou na dílo Aleja Carpentiera a posléze navštívili knihovnu, kde nás uvítala jako vždy milá a veselá knihovnice Teresa Delgado. Celá akce proběhla ve španělštině a studenti tak měli možnost si vyzkoušet, že se dokáží domluvit

  5. 12. 2019  -  poznávací zájezd do Norimberka
  Norimberk

  Ve čtvrtek 5. 12. 2019 se uskutečnil jednodenní poznávací zájezd do krásného bavorského města Norimberku, které je známé nejen svými památkami a historickou spojitostí s Karlem IV., ale také svými vánočními trhy s proslulými norimberskými klobásami či perníčky. Prošli jsme se historickým centrem, navštívili jsme světoznámé muzeum hraček, prohlédli si interiéry císařského hradu. Odpoledne následovalo na vánočních trzích osobní volno, které každý využil po svém, většina asi nakupováním vánočních dárků.

  Zájezdu se zúčastnilo 44 žáků naší školy, výraznou převahu měli žáci prvních a druhých ročníků. Myslím, že se výlet vydařil a že všichni večer z autobusu vystupovali unaveni, ale spokojeni.

  Dne 9.12.2019 proběhlo školní kolo olympiády z anglického jazyka. Nejúspěšnější byl žák ze třídy A4.D, který dosáhl 33 bodů z celkových 36. Druhé až čtvrté místo si rozdělili 3 žáci ze třetích ročníků se stejným výsledkem 32 bodů. Odměny je zajisté potěšily – peněžní poukázky do OD Palladium a pěkná trička s logem naší školy.

  11. prosince se třídy A2 C, S2, A1C,  A4 B, A4 A a A 4D   vypravily do kina Bio Oko na španělský film Todos lo saben od íránského režiséra Asghara Farhadiho. V hlavních rolích studenti viděli známé herce: Javiera Bardema, Penelope Cruz a Carlu Campra. Psychologické drama zasazené do prostředí španělské svatby přiblížilo studentům španělské tradice a u napínavého téměř detektivního příběhu se rozhodně nenudili. 

  Před vánočními prázdninami opět na naší škole proběhly 2 projektové dny s tématy EXPO a OLYMPIJSKÉ HRY, které se vztahovaly k nadcházejícím událostem. Studenti měli možnost si vybrat jim bližší a pro ně zajímavější téma dle vlastního výběru. V cizích jazycích jsme měli témata jako: České pavilony na světových výstavách EXPO, čím jsme nejvíce zaujali svět, Jednotlivé výstavy EXPO, Olympijské hry v Barceloně 1992, EXPO a móda, Vědomostní kvíz Kdo chce být milionářem?, atd. Žákům byly navrženy či poskytnuty zdroje a prezentaci si připravovali buď doma v elektronické podobě, anebo byla výsledkem obou projektových dnů ve škole. Výstupem byly skvělé prezentace, soutěže pro ostatní žáky, plakáty, módní přehlídka aj. Bylo vidět, že se práce líbila, zdařila, a také přinesla mnoho nových poznatků nejen pro tvořící studenty, ale i pro posluchače z jiných skupin. Přínosné bylo i zapojení cizích jazyků, prostor pracovat s autentickými materiály a naučit se zapojit a třídit informace v cizích jazycích. Jak studenti tak učitelé měli možnost shlédnout prezentace a výtvory ostatních skupin.

  LEDEN

  Dne 16.1.2020 se konal již 7. ročník soutěže v anglickém jazyce OA Holešovice s názvem Holešovice Challenge, kterou škola již tradičně pořádá pro žáky osmých tříd základních škol. Soutěže se zúčastnilo 36 žáků z 11 různých základních škol, kteří byli vedle gramatiky a slovní zásoby testováni také z poslechových a čtecích dovedností. Vítězové si odnesli poukázky do obchodu Alza. Oganizátoři Mgr.M.Çabuk a Mgr.I.Hofrajtr se těší na další úspěšný ročník výzvy v následujícím školním roce.

  ÚNOR

  Dne 4.2.2020 se třídy S3 a A3C zúčastnily divadelního představení skupiny The Drama Queens nazvané 39 Steps - 39 stupňů. Inscenace vycházela ze zpracování Patricka Barlowa na základě knihy Johna Buchana a jejího filmového zpracování Alfreda Hitchcocka a byla hrána v anglickém jazyce. Představení sklidilo v řadách studentů velký úspěch.

  3. 2. 2020 proběhla olympiáda ve španělském jazyce. Pro studenty byly vypsány dvě úrovně. Nižší byla určena studentům prvních a druhých ročníků, aby i ti, kteří s tímto jazykem nemají takovou zkušenost, zažili pocit úspěchu. V nižší úrovni se velmi dobře umístily studentky z 2.ročníku. V úrovni vyšší byly oceněny 3 studentky čtvrtých ročníků.

  V krajském kole bude naši školu reprezentovat jedna studentka 4.ročníku.

  V únoru se též uskutečnila návštěva vily Tugenhat v Brně se žáky tříd A4.A a A4.D.


  BŘEZEN

  Z důvodu koronavirové nákazy byly uzavřeny školy k 11. březnu

  DUBEN

  Distanční formou jsme řešili metodické práce a přístupy v distanční formě vzdělávání, hodnocení studentů jejich motivaci k učení.

  KVĚTEN

  ČERVEN
  Proběhly ústní maturitní zkoušky – z ANJ a RUJ úspěšně na 100 procent, z SPJ dva žáci neuspěli.  Práce komise Cizích jazyků ve školním roce 2018/19

  ZÁŘÍ
  Dne 21. září se skupiny se zaměřením na španělský jazyk  3.A, 3.B, 3.D a 2.C zúčastnily projekce španělské bláznivé komedie Abrakadabra v komorním kině Bio oko. Film byl režírován Pablem Bergerem. V hlavních rolích se nám představili Maribel Verdú, Antonio de la Torre, José Mota, Joseph Maria Pou a jiní. Film měl rychlý spád a hraničil s absurdními situacemi. Hlavní hrdinka Carmen má za manžela Carlose, dělníka ze stavby, který miluje pivo a je zarytým fanouškem fotbalu. Po hypnotické seanci se do Carlosova těla dostane duch naprosto odlišného muže a Carlos se začne chovat jako velmi chápající a vzdělaný muž. Z této změny pramení celá řada komických situací.

  ŘÍJEN

  Dne 19. 10. proběhla v prostorách auly interaktivní přednáška  Mgr. Jana Stříteckého Ph.D., na téma „ Putování do Santiaga.“ Přednáška byla určena studentům španělského jazyka.

  Santiago de Compostela je fascinující poutní místo, kam ročně zavítají návštěvníci z celého světa z různých důvodů. Cílem této poutě je „ purificación“ / očista/ ducha i těla.

  Studenti se dozvěděli zajímavosti z Galicie, co je „ Pulpo a la feira“, „Concha Vieira“ či „ Credencial“.

  Na jaře se můžeme těšit na další přednášku, tentokrát z oblasti literatury.

  LISTOPAD
  Dne 5. 11. 2018 se třídy A3.C a A2.B vypravily do Salesiánského divadla na představení Peter Black 3 za doprovodu Mgr. Çabuk a Mgr. Cvingerové. Jednalo se o anglické činoherní představení  o mladíkovi Peterovi Blackovi, který se ze dne na den stal dědicem rodinného sídla. Představení bylo zaměřeno na široké využití slovesných časů, trpného rodu a frázových sloves na úrovni B1.  PROSINEC
   Ve čtvrtek 6. 12. 2018 se účastnilo 44 žáků naší školy jednodenního poznávacího zájezdu na zámek Weesenstein a do Drážďan. Součástí prohlídky zámku bylo i zhlédnutí mimořádné výstavy "Země česká, domov můj!", která je věnována soužití Čechů a Němců v severních Čechách v letech 1918 - 1945. V Drážďanech jsme se prošli po historickém centru, průvodkyně nám ukázala ty nejvýznamnější a nejznámější památky, navštívili jsme vánoční trhy a nakonec zbylo dost času i na individuální volno, které mnozí využili na nakupování vánočních dárků.

  Dne 10.12. se konal již 6. ročník výzvy OA Holešovice s názvem Holešovice Challenge, kterou škola již tradičně pořádala pro žáky osmých tříd základních škol. Soutěže se zúčastnilo 43 žáků z devíti různých základních škol. Součástí soutěže byla poslechová část, čtení, gramatika a slovní zásoba. Vítěz získal neuvěřitelných 71 bodů ze 74 možných.

  Za organizaci soutěže děkujeme Mgr. Michaele Çabuk a Mgr. Silvii Cvingerové a těšíme se na další úspěšný ročník výzvy v následujícím školním roce.

  Celý prosinec se průběžně připravovala náplň projektového dne, který proběhl 18.12.2018.

  13.12.2018 proběhlo školní kolo olympiády z anglického jazyka s účastí 38 žáků – zvítězil žák třídy A4.B, který z celkového počtu možných 70 bodů jich získal 62. Druhý byl žák ze třídy A2.C se 61 body, a třetí se umístila žákyně ze třídy A3.D se 60 body.

  13.12.2018 proběhlo též školní kolo olympiády z německého jazyka
  a týž den se konala i olympiáda z jazyka španělského.

  Dne 12.11.2018 se konala velmi hezká přednáška o Národních parcích v U.S.A – kolega Štěpán. Žákům se velmi líbila a byla přínosem nejen pro angličtináře.


  20.12.2018 proběhl  úspěšný projektový den na tato témata:
     -   Móda od roku 1968
     -   Kde udělali soudruzi z NDR chybu?
     -   Příběh osmi statečných na Rudém náměstí v roce 1968 a jejich další osud
     -   Jak se žilo v totalitních režimech

  V předvánočních dnech jsme osvěžili žákům vánoční zvyky v zemích, jejichž jazyků se učí.

  BŘEZEN

  8.3.2019 kolegyně Jana Glaserová absolvovala seminář „Fonetika a písničky ve výuce němčiny“

  Dne 18. března se všechny 3 ročníky za doprovodu svých vyučujících anglického jazyka zúčastnily divadelního představení ve Švandově divadle. Anglickou divadelní společností byla nastudována Shakespearova komedie Sen noci svatojánské. Studenti měli možnost posoudit své znalosti porozumění anglickému jazyku od rodilých mluvčích, mnohdy v obtížné verzi shakespearovské angličtiny. Přestože nerozuměli úplně každému slovu, obsah jim neunikl a představení bylo pro ně velkým přínosem. Výborná byla spolupráce herců s publikem, kostýmy a celková atmosféra, která byla opravdu odlišná ad běžného divadelního přestavení. Nastudování se studentům líbilo.

  Dne 27. 3. 2019 v rámci španělského jazyka proběhla exkurze do Institutu Cervantes. Studenti shlédli krátké prezentační video, zapojili se do kvízu. Následně si vyzkoušeli, jaké to je, být knihovníky. Dostali za úkol fyzicky vyhledat určené knihy od španělských autorů. Prohlídka byla zakončena výstavou věnovanou Fellipu Leonovi.

  Krajského kola Olympiády španělského jazyka se zúčastnila jedna žákyně ze 3.ročníku, ale bohužel do finále se neprobojovalaL  Dne 28.3.2019 se na Gymnáziu na Vítězné Pláni konalo krajské kolo z anglického jazyka pro žáky středních odborných škol. Zástupcem naší školy OA Holešovice, který se na soutěž kvalifikoval ze školního kola, byl  žák teprve druhého ročníku. Ten se v konkurenci dalších 22 studentů bohužel nedostal do závěrečného ústního kola. Účast mu však byla cennou zkušeností a již teď se těší na případnou účast i v příštím roce.

  DUBEN
  V dubnu studenti 4 .ročníků napsali slohové části maturitní zkoušky z cizího jazyka s velmi dobrými výsledky.

  KVĚTEN
  V květnu studenti 4. ročníků psali slohy i didaktické testy z cizích jazyků s výborným výsledkem, Myslíme, že máme být na co pyšni.
  I u ústních zkoušek jsme došli k závěru, že byli maturanti připraveni. Výsledná známka z cizího jazyka na maturitním vysvědčení byla nejvíce 1 či 2.

  ČERVEN
  V prvním a druhém červnovém týdnu se konaly poznávací zájezdy do Německa, Rakouska, Maďarska a Itálie. Přestože nešlo o pouze anglicky či německy mluvící země, naši studenti si přesto mohli vyzkoušet své dorozumívací schopnosti v různých památkách či obchodech, ba i mezi lidmi na ulicích. Zájezdy se velmi líbily.


  Učebnice používané na naší škole k výuce cizích jazyků:
  Anglický jazyk              Maturita Solutions    Elementary – Intermediate
  Německý jazyk              D-leicht   1-3
  Ruský jazyk                   Raduga,, Klass
  Španělský jazyk             Aventura 1-2

  Dne 17.6.2019                                                   Za komisi cizích jazyků Mgr. Jana MachováZhodnocení práce předmětové komise za školní rok 2017/18

Komise cizích jazyků se schází každý měsíc a projednává plnění předběžných plánů akcí na školní rok, organizaci soutěží, zájezdů, souhlas probírané látky s plánem, testování žáků a případné problémy či aktuální otázky.

Na první pololetí školního roku 2017/18 byla naplánovaná procházka Prahou s cizojazyčným výkladem studentů, která byla velmi úspěšná. Studenti využili příležitosti také mluvit s turisty ve španělštině a ocenili propojení jazyka s reálnou situací.
Úspěšně proběhla filmová i divadelní představení buď v cizím jazyce, anebo související s literaturou či umělci dané země.
Studenti se také zúčastnili interaktivních programů o kultuře země, jejíž jazyk se učí, ať už vangličtině, němčině, španělštině či ruštině, učili se i různé tance a ochutnávali krajové speciality.
Proběhly také různé zajímavé přednášky, např. ruské tradice, Mexiko,atd.
V prosinci se uskutečnil poznávací zájezd do Míšně a Drážďan.
V prosinci též proběhla školní kola olympiád a jejich výherci postoupili do dalších kol, kde byli úspěšní.
24.1.2018 jsme se se třetími a čtvrtými ročníky zúčastnili Veletrhu Gaudeamus, což bylo velmi přínosné, protože naši studenti objevili velké množství možností v pokračování studia po složení maturitní zkoušky. Chtěli bychom tuto akci opakovat i v nadcházejícím roce.
Koncem prvního pololetí proběhla školní kola olympiád v cizích jazycích.

Ve druhém pololetí proběhla velmi zajímavá přednáška o Mexiku a studenti shlédli představení Romeo a Julie ve Vinohradském divadle.
Během  února  proběhlo obvodní kolo olympiády z ANJ, kde se naši studenti umístili na pěkných místech.
Účastnili jsme se též „Britského dne“, organizovaného Britským velvyslanectvím , a se 4.ročníky viděli představení v anglickém jazyce „Jindřich VIII“.
Studenti ruského jazyka byli v Muzeu komunismu, studenti německého jazyka shlédli představení v němčině na motivy pohádek bratří Grimmů a účastnili se prezentace „Do Německa na zkušenou“,což některé studenty opravdu inspirovalo.
V červnu se též konal pro studenty zájezd do Španělska
Na úplný závěr školního roku proběhla příjemná komentovaná prohlídka Královské cesty  třídou A3.C v anglickém jazyce.

Proběhlé akce studentům umožlnily použít cizí jazyk v jiném prostředí a za jiné situace, než jsou ve škole běžně zvyklí, což je určitě dobrá cesta k širšímu osvojení si cizího jazyka.

 
Dne 17.6.2019                                                   Za komisi cizích jazyků Mgr. Jana Machová