Předmětová komise českého jazyka a společenských věd

  • Předměty: CJL, DEJ, SPV, MOD, PRA
  • Vyučující: Mgr. Tomáš Chaloupka, Mgr. Igor Mora, Mgr. Hana Lišková, Mgr. Šárka Stehlíková, Mgr. Slavomír Mácha, Jan Ilek, Matěj Šach,
  • Mgr.Ondřej Koťátko, Ing, Mgr. Kateřina Beranová
  • Předsedkyně: Mgr. Věra Svobodová 

 PROJEKTOVÉ DNY ve školním roce 2019/2020

Letos před vánočními prázdninami se na naší škole opět uskutečnily prezentace práce našich žáků v projektových tématech,které se věnují blížícím se událostem, a to EXPO a OLYMPIJSKÉ HRY.

V rámci naší předmětové komise jsme vytvořili čtyři projekty:

1) Kultura českých regionů 2000-2020 pod vedením Mgr. T.Chaloupky,

2) Světová výstava v Londýně 1851 (Mgr.V.Svobodová)

3) EXPO - Itálie  (Mgr.Š.Stehlíková)

4) Simulované soudní jednání - případ z oblasti sportovního práva (J.Ilek a M.Šach) 

Práce na projektech probíhala dva dny. První den studenti věnovali přípravě materiálů, zjišťování informací, vytváření počítačových prezentací, tvorbě nástěnných tabulí nebo plakátů. Druhý den pak se navzájem skupiny studentů navštěvovaly a prezentovaly svoji práci před spolužáky i vedením školy.

Během obou dnů žáci pracovali s nadšením a chutí, prezentováním své práce druhý den si dokázali, že jsou schopni něco samostatně vytvořit a o své práci plynule mluvit.

 

 Hodnocení práce předmětové komise za školní rok 2018/2019

1) Akce, kterými je doplněno učivo probírané v jednotlivých předmětech:

 pro 4.ročník:   Židovské muzeum - výukový program o životě v Lodži za 2.světové války

                         Soudní jednání, projednávání skutečného případu + diskuse se soudcem

  pro 3.ročník:   Veletržní palác - k výuce literatury - Moderní umění v literatuře

  pro 2.ročník:   Anežský klášter - Středověké umění, k učivu literatury

  pro 1.ročník:   Ústřední knihovna, exkurze po všech odděleních knihovny

2)  Na škole funguje Klub mladého diváka, který přihlášeným studentům umožňuje navštívit během školního roku 6 divadelních představení v různých pražských divadlech za výrazně sníženou cenu.  Jde hlavně o divadelní hry, které vhodně doplňují látku probíranou v literárních hodinách a které mohou studenti využít i k maturitní zkoušce z Českého jazyka a literatury.

3)   Významnou akcí v prezentaci schopností našich studentů bývá každoročně Olympiáda v českém jazyce, jejíž školní kolo završuje 1.pololetí školního roku. Tentokrát se zúčastnilo 25 studentů a ti, kteří se umístili na 1.-3.místě, byli odměněni knižními poukázkami a samozřejmě postupem do okresního kola. Na této úrovni se letos našim studentům podařilo obhájit 1. a 2. místo a postoupit tak do kola krajského.

4)  V prosinci na škole proběhl projektový den na téma 50 let od srpna 1968. Studenti i učitelé si vyzkoušeli jinou formu výuky, prezentování informací získaných samostudiem nebo zaznamenáním vzpomínek samotných účastníků srpnových dnů 1968. Výsledky své práce studenti vystavovali v učebnách a na chodbách školy.

 5) V letošním školním roce studenti A3B vydali školní časopis Holešák, ve kterém prezentovali svoje verbální i výtvarné nadání v několika článcích s tématy o cestování, sportovních aktivitách, zajímavostech ze světa hudby a problémech ze života mladých lidí v současném světě. Těšíme se na další číslo časopisu v příštím školním roce.

6) V době, kdy maturanti psali didaktické testy, ostatní studenti navštívili filmové představení oskarového filmu Zelená kniha.Film byl vhodným doplněním učiva nejen v předmětu Společenské vědy, citlivě se dotýkal otázek o smyslu a naplnění lidského života a možnostech člověka jít vždy za svým snem.

7) Vrcholem naší celoroční práce je samozřejmě maturitní zkouška. I letos studenti dokázali, že jsou výborně připraveni.

8) V dalším školním roce 2018/2019 budeme pokračovat ve všech předešlých aktivitách a využívat nových nabídek k návštěvám kulturních pořadů, a tak upevňovat u našich studentů vztah ke kulturním hodnotám.