Přijat / nepřijat

  1. Zápisový lístek odevzdat nejpozději do 23. 6. 2020
  2. Spolu se zápisovým lístkem odevzdat vyplněný dotazník – ke stažení zde

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Přijatí – zelená barva

Nepřijatí červená barva 

Náhradní termín – žlutá barva