Školská rada

 

 

Podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. byla na naší škole ustanovena školská rada. Ta pracuje ve školním roce 2020/21 v tomto složení:

  • Z řad pedagogických pracovníků školy: Mgr. Tomáš Copko (předseda školské rady), Jaroslava Jobková
  • Z řad zákonných zástupců a zletilých žáků: Alena Neubertová, pí Altmanová
  • Z řad zřizovatele: PhDr. Olga Sklenářová

 Zápis ze zasedání školské rady 6.10.2020

 Zápis ze zasedání školské rady 16.6.2020

Při spolku rodičů je zřízen fond, jehož prostřednictvím je financováno například:

 

- zřízení a zařízení studovny školy, vč. 2 PC s připojením k internetu 

- nákup věcných cen pro vítěze různých soutěží (Holešovická šibenice, Holešovice challenge apod.)

- finanční odměny pro studenty s vyznamenáním

- trička s logem školy za pochvaly ředitelky školy

- finanční příspěvek na lyžařský výcvik pro sociálně slabší studenty

- některá filmová představení

- preventivní přednášky 

- vybavení posilovny 

- zřízení studentských koutků ve druhém a třetím poschodí školy

- nákup papírů na kopírování a provoz kopírky pro studenty, provoz tiskárny ve studovně

- občerstvení pro maturitní komise v době jarních i podzimních maturitních zkoušek

- revalidační známky ISIC karet