Předmětová komise grafických předmětů

  • Předměty: INT, PEK
  • Vyučující: Mgr. Dagmar Kulhánková, Mgr. Zdeněk Saulich, Jaroslava Jobková, Ing. Vladimír Štěpán, Ph.D, Mgr. Marcela Sládková
  • Předseda: Mgr. Igor Mora

Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Žáci porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské úrovni používat operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým vybavením (včetně specifického programového vybavení, používaného v příslušné profesní oblasti).

Důraz je kladen na praktickou stránku výuky, schopnost samostatného rozhodování a řešení předkládaných problémů.

Výuka je podpořena moderní didaktickou technikou. V každé počítačové učebně má vyučující možnost k prezentaci probírané látky využít datový projektor. Učebny jsou vybaveny značkovými počítači střední výkonové třídy. Jejich obměna probíhá pravidelně po 4 letech provozu.

Klíčovým tématem výuky v INT je MS Office (především Word, Excel, PowerPoint). Snahou vyučujících je dosáhnout stavu, aby jejich žáci byli schopni řešit zadané úkoly na profesionální úrovni, která bude vyžadována v praxi.

Žáci také získají přehled i o dalších tématech z oblasti informačních technologií, např. hardware, bezpečnost, databáze, základy tvorby webových prezentací.

Cílem vzdělávání písemné a elektronické komunikace  je naučit žáky základy zpracování písemností. Obsah vzdělávání prolíná všemi odbornými obsahovými okruhy a také je propojen se vzdělávací  oblastí  vzdělávání  v informačních  a komunikačních  technologiích.  Znalosti a dovednosti zde získané jsou předpokladem pro další práci žáků.

 

Školní rok 2019 / 20

Školní projekt 2019 - téma: EXPO 2020

Cíl projektu:

  1. Vytvořit s použitím dostupného software informační brožuru zohledňující úspěchy a zajímavosti v různých oblastech života České republiky (věda a výzkum, inovace, kultura, turismus atd.).
  2. Prezentovat svoji část projektu v rozsahu 5-10 minut s využitím datového projektoru.

Výstup projektu ke stažení

 

Povinná literatura pro předmět Informační technologie:

- Pavel Navrátil, Michal Jiříček: S počítačem nejen k maturitě 1. díl (10. vydání) , ComputerMedia

- MS Office 2016: Online Help

- Webové stránky krok za krokem: https://www.itnetwork.cz

- Online manuál prostředí jazyka Karel

- Tvorba maker: https://youtube.com

 

Povinná literatura pro předmět Písemná a elektronická komunikace:

- I. Hochová: Písemná a elektronická komunikace pro střední školy, úřady a veřejnost 1. (2018)

- I. Hochová, A Kocourková: Písemná a elektronická komunikace pro střední školy, úřady a veřejnost 2. 

 

 

 

Školní rok 2018 / 19

Soutěže a exkurze

V každém školním roce se pravidelně zúčastňujeme soutěží v grafických disciplínách. Ve školním roce 2018/19 jsme se zúčastnili 21. ročníku Mikulášské soutěže OA Dušní Praha 1, dále pak Velikonočního beránka na OA Kubelíkova, Praha 3, kde se soutěžilo v opisu textu v anglickém jazyce pro ročníky 2. - 4.

Naši žáci 1. ročníků se také snažili umístit v Májovém turnaji na OA Hovorčovická.