Výchovné poradenství

Výchovný poradce:

Ing. Michaela Hodžová

Konzultační hodiny: po písemné předchozí domluvě

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Školní metodik prevence:

Mgr. Jana Glaserová

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Školní psycholog:

PhDr.Iva Světlá

 

Poradna pro naši školu: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8

                                       Pracoviště proklienty z Prahy 7: U Smaltovny 22, 170 00 Praha 7

                                       Telefon: 220 805 297, 220 805 247

                                       E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

                                       Psycholog pro OA Holešovice: Ing., Mgr. José Leonardo Arias Panamá

 

 

Výchovný poradce je žákům, jejich zákonným zástupcům či pedagogům k dispozici v oblastech:

 

  • kariérové poradenství

- spolupráce s poradenskými a informačními institucemi pracujícími v oblasti profesního poradenství

- pomoc při profesní orientaci a volbě dalšího studia žákům 4. ročníků

- zprostředkování přednášek a informačních materiálů pro studenty

- informace k vyplnění přihlášek k dalšímu studiu

 

  • studijní a výchovné problémy žáků

- pomoc v oblasti komunikace a vztahů (třídní problémy, kontakt s pedagogy, složitá rodinná     či osobní situace...)

- pomoc při řešení výchovných, studijních i osobních problémů

- péče o studenty s výchovnými problémy (neomluvená absence, poruchy chování apod.)

- péče o studenty s výukovými obtížemi

- zprostředkování pomoci dalších odborných pracovišť a institucí

- výchovné komise problémových žáků, konzultace s rodiči a učiteli

 

  • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- zprostředkování odborného vyšetření ve specializovaném poradenském pracovišti

- spolupráce s pedagogicko – psychologickou poradnou

- sledování studentů se specifickou poruchou učení

- zajištění dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

- řešení problémů spojených se specifickými poruchami učení

- zpracování plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů

 

Zhodnocení činnosti školy v rámci prevence rizikového chování ve školním roce 2017/2018

 

Metodik prevence vypracovává na školní rok preventivní program, jehož náplní jsou různé aktivity v rámci prevence určené především žákům, ale také rodičům a pedagogům.

V rámci preventivních programů pro žáky se osvědčila zejména spolupráce s Policií ČR. Ve školním roce 2017 / 2018 se uskutečnilo celkem 6 přednášek pro žáky 1. a vybrané třídy 2. ročníku na téma „Trestná činnost dětí a mládeže“, s konkrétním zaměřením na kyberšikanu (i šikanu obecně) a především na drogy a jiné návykové látky (alkohol, tabákové výrobky, marihuana, …), kterými jsou žáci bezprostředně ohroženi vzhledem k lokalitě, v níž se naše škola nachází – u stanice metra Nádraží Holešovice.

Žákům 2. ročníku byly určeny přednášky spojené s besedami na téma „Rakovina není náhoda“. V rámci „hry na čtvrtého“ dostal každý žák tašku s informačními materiály a v průběhu besedy si podle pokynů lektorky zaznamenával do tabulky údaje o svém životním stylu (stravovací a pohybové zvyklosti, kouření, nechráněný sex). Každý účastník tak na konci besedy zjistil, jaké má v budoucnosti riziko vzniku onkologického onemocnění při zachování současného způsobu života. Součástí besedy byl také nácvik samovyšetření na modelech prsu a varlat.

Asi největší úspěch měla prezentace Celního úřadu pro hlavní město Prahu, při které nám byla představena a na názorných ukázkách předvedena činnost celní správy. Součástí prezentace byla i ukázka výcviku služebního psa, speciálně vycvičeného na drogy, a předvedení zásahu ozbrojené jednotky s konečným zadržením pachatele. Maturanti se také mohli detailně seznámit s možností a podmínkami přijetí k celní správě.

Za zmínku také stojí zakoupení 5 DVD s hranými preventivními filmy režiséra Davida Vignera. Jedná se o problematiku šikany, manipulace, domácího násilí, poruch příjmu potravy či téma HIV / AIDS. Ve škole teď tedy máme k dispozici unikátní edukativní pomůcky, které nenásilnou a atraktivní formou upozorňují žáky na závažné problematiky a na důsledky případného rizikového chování. Práci s těmito filmy plánujeme do budoucna.

Užitečné odkazy:

Kariéra a povolání:

www.gaudeamus.cz

Gaudeamus – evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání

  • Gaudeamus Brno: 22. - 25. 10. 2019, Výstaviště Brno, pavilon V
  • Gaudeamus Praha: 21. - 23. 1. 2020, PVA Expo Praha, hala č.4

  www.infoabsolvent.cz - informace o školách a trhu práce

www.istp.cz - Informace o konkrétních profesích

www.occupationsguide.cz/cz/main/m.aspx - průvodce světem povolání

ekariera.nuov.cz/animace/pohovor/pohovor.html - animace pracovního pohovoru

www.europass.cz/

www.atlasskolstvi.cz - databáze VŠ, VOŠ a jazykových škol

www.fakulta.cz/ - vše o VŠ

www.VysokeSkoly.com - databáze VŠ

www.VyssiOdborneSkoly.com - databáze VOŠ
www.JazykoveSkoly.com - databáze jazykových škol
www.primat.cz - informační portál pro studenty

www.KamPoMaturite.cz

www.scio.cz/nsz - národní srovnávací zkoušky

www.eurodesk.cz - informace o práci, studiu a dobrovolnictví v zahraničí

www.sokrates.cz - testy

www.vzdelani.cz

www.tutor.cz - přípravné kurzy

www.icm.cz -  národní informační centrum pro mládež

Osobní a studijní problémy:

www.bkb.cz - bílý kruh bezpečí - pomoc obětem trestních činů

www.ditekrize.cz/linka-duvery - linka důvěry, tel: 241 484 149 či 777 715 215

www.linkaztracenedite.cz - tel: 116 000

Linka vzkaz domů: tel: 800 111 113, 724 727 777

www.linkabezpeci.cz - Linka bezpečí, tel: 116 111

www.rodicovskalinka.cz - Rodičovská linka, tel: 840 111 234

www.drogy-info.cz/mapa-pomoci - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

www.infoabsolvent.cz/Rady/2 - rady a doporučení

Linka první psychické pomoci - tel.:116 123

Linka pro rodinu a školu - tel.: 116 000

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí - tel.: 116 006

Linka bezpečí - tel.: 116 111