Odborná praxe

Odborné praxe žáků se uskutečňují v reálných pracovních podmínkách fyzických a právnických osob v rozsahu dva týdny v průběhu 2. ročníku a tři týdny v průběhu 3. ročníku. Cílem odborných praxí je seznámení s reálnými provozy a pracovišti, získání informací pro rozhodování o budoucím uplatnění na trhu práce.

V rámci rozvoje komunikačních dovedností žáci sami jednají se zástupci organizací o uzavření smlouvy pro výkon odborné praxe. Na základě smlouvy o konání odborné praxe vykonávají různě náročné administrativní činnosti a seznámí se s organizační činností na jednotlivých úsecích pracoviště.

Na závěr odborné praxe žáci vypracují zprávu, s jejímž obsahem i rozsahem jsou seznámeni před nástupem na odbornou praxi. Přílohou zprávy je hodnocení zodpovědného pracovníka organizace, která praxi zajistila a záznam o průběhu praxe. Zpráva z odborné praxe je zahrnuta do klasifikace předmětu ekonomika.

Za průběh odborné praxe zodpovídá učitel praktického vyučování a učitelé ekonomiky, kteří žákům pomáhají při výběru praxí a zajišťují kontrolu na pracovištích.

Přehled významných firem a organizací, které v rámci odborné praxe spolupracovaly se školou v předchozích letech:

 • Allianz pojišťovna, a. s.                                
 • DRAPA SPORT SPV, s. r. o.                          
 • Vydavatelství Kam po Česku, s. r. o         
 • Česká podnikatelská pojišťovna a. s.      
 • Raiffeisen stavební spořitelna                  
 •  Alza.cz, a. s.                                                     
 •  ČSOB, a. s.                                                        
 • Be Foto                                                              
 • Čedok a. s.                                                        
 • Florbalová škola Bohemians, z. s.            
 • SK Slavia Praha – fotbal, a. s.                     
 • TJ Dukla Praha                                                 
 • Pedagogická knihovna J. A. Komenského
 • Národní muzeum (Muzeum české hudby)
 • Památník národního písemnictví
 • Kooperativa pojišťovna, a. s.
 • Státní pozemkový úřad
 • Chemoprojekt a. s.
 • Cestovní kancelář CK2, s. r. o.
 • Alkom Security, a. s.
 • Dům dětí a mládeže P-10
 • Oblastní nemocnice Kolín
 • SK Slavia Praha – futsal, a. s.
 • SK Český Brod, z. s.
 • SK Český Brod, z. s.

 

Mezi další významné sociální partnery, které si žáci zajišťují sami, patří účetní firmy, organizace poskytující bankovní a pojišťovací služby, obchodní organizace, soukromí podnikatelé aj.

Ve školním roce 2014/2015 byl do výuky v 1. ročníku zařazen předmět učební praxe, který rozvíjí přípravu žáků pro budoucí profesní život. Při výuce jsou žáci vedeni k praktickým dovednostem a návykům, spojených s pracovním procesem. Předmět učební praxe je zaměřen na modelové situace, týkající se obchodních a pracovních činností. Žáci jsou připravováni k sociálnímu vnímání, k týmové práci a ke komunikaci v pracovním prostředí, aby byli schopni absolvovat odbornou praxi na pracovištích fyzických a právnických osob. V rámci předmětu učební praxe si osvojují zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady požární ochrany na pracovištích. V průběhu školního roku se žáci účastní exkurzí a přednášek odborníků z praxe.

INFORMACE

pro žáky 2. a 3. ročníku

Odborné praxe ve školním roce 2020/2021 budou probíhat na jaře, v období maturitních zkoušek.

Pokyny k odborným praxím obdrží žáci od Mgr. Sládkové v prosinci.