Maturitní zkoušky

 

Maturitní zkouška – školní rok 2020/2021

Model maturitní zkoušky 2021 zaznamenal na základě novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky výrazných změn. Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou, došlo však k zásadním změnám ve struktuře obou částí.

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky.

Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl (a)“  nebo „neuspěl(a)“  s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Profilová část, která se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka. Dále z další třech povinných profilových zkoušek (ekonomika, účetnictví pro obor Obchodní akademie a marketing a management sportu pro obor Ekonomika a podnikání), praktická zkouška z odborných předmětů).

Nad rámec povinných zkoušek si žáci mohou zvolit v profilové části 2 nepovinné zkoušky (další cizí jazyk a informační technologie). Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky – žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a profilové části. 

Termíny pro podání přihlášky:

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:

  • 1. prosince 2020 pro jarní zkušební období
  • 25. června 2021 pro podzimní zkušební období

 

Na základě vyhlášky č. 177/2009 ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 79 zákona č. 561/204 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) stanovila ředitelka školy podobu maturitních zkoušek pro šk. r. 2020/2021 v naší škole takto:

pro obor 63-41-M/02 Obchodní akademie

pro obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Školský zákon a vyhláška

Legislativní zázemí maturitní zkoušky tvoří školský zákon, který ji kodifikoval, a maturitní vyhláška, která blíže specifikuje ustanovení zákona.