Studijní materiály komise přírodních věd a zbožíznalství

Přírodní vědy – 1. ročník

Doporučená učebnice pro žáky:  Základy přírodovědného vzdělávání pro SOŠ a SOU

                                                           (Pumpr, Adamec, Beneš, Scheuerová)

Přírodní vědy – 2. ročník

Zbožíznalství pro OA a obchodní školy I a II  (Karel Cvrček, Jaroslav Beránek)

doporučená literatura: Základy ekologie pro ZŠ a SŠ - autorka Danuše Kvasničková

                                    Životní prostředí - učebnice pro střední odborné školy - Miloslav Štulc, Antonín Go"tz

                                    Ekologie - učebnice pro gymnázia a střední odborné školy - Josef Berger

                                    Zbožíznalství - poživatiny,potraviny, pochutiny Anderle, Schwarz, Borůvková,

                                                            Štěpánková

HOSPODÁŘSKÝ  ZEMĚPIS 

1. ročník

Regionální aspekty světového hospodářství – 2. upravené vydání  (Vladimír Baar)

Školní atlas světa – 2. vydání

2. ročník

Regionální aspekty světového hospodářství – viz 1. ročník

Globální aspekty světového hospodářství  (Ivan Bičík)

Školní atlas světa – viz 1. ročník

doporučená literatura:  Zeměpisný a cestopisný měsíčník "Lidé a Země"

                                     geografický magazín "Koktejl"

MATEMATIKA 

Doporučená literatura

Učebnice Matika pro spolužáky (konkrétní díly uvedeny u jednotlivých ročníků)

Pracovní sešity Matika pro spolužáky (konkrétní díly uvedeny u jednotlivých ročníků)

Matematické tabulky

Web Matematika polopatě - dobré vysvětlující stránky pokrývající rozsah nejen středoškolského učiva.

1. ročník

Používáme učebnice a pracovní sešity Matika pro spolužáky dil Základní poznatky a Rovnice a nerovnice.

Opakování ZŠ

  Cvičné úlohy

  Slovní příklad

Množiny a intervaly

  Cvičné úlohy

Mocniny

  Cvičné úlohy

Algebraické výrazy

  Cvičné úlohy

Lineární rovnice

  cvičné úlohy

Nerovnice

  Cvičné úlohy

Kvadratické rovnice

  Cvičné úlohy připravujeme

2. ročník

Používáme učebnice a pracovní sešity Matika pro spolužáky dil Funkce a Goniometrie.

  Cvičné úlohy připravujeme

3. ročník

Používáme učebnice a pracovní sešity Matika pro spolužáky dil Posloupnosti a ředy a Analytická geometrie.

  Cvičné úlohy připravujeme