Studijní materiály komise grafických předmětů

Rozšiřující a doplňující informace pro studium předmětu informační technologie:

 

Zajímavosti z oblasti informačních technologií

1. ročník

2. ročník

 

3. a 4. ročník

Internet

Tvorba webových stránek

Počítačová grafika

Algoritmizace

  • Robot Karel (vývojové prostředí a jazyk pro výuku algoritmizace a základů programování)

Adresa, telefon a e-mail

Obchodní akademie Holešovice
Jablonského 3/333
170 00  Praha 7
Tel.: 266 710 914
E-mail: info@oaholesovice.cz 

Povinně zveřejňované údaje

Zřizovatel školy