Studijní materiály komise grafických předmětů

 Rozšiřující a doplňující informace pro studium předmětu informační technologie

Zajímavosti z oblasti informačních technologií

1. ročník

Bezpečnost dat

2. ročník

 

3. a 4. ročník

Internet

Tvorba webových stránek

Počítačová grafika

Algoritmizace

  • Robot Karel (vývojové prostředí a jazyk pro výuku algoritmizace a základů programování)