Studijní materiály komise odborných ekonomických předmětů

Přehled studijních materiálů - ekonomické předměty

Ekonomika

Povinné učebnice pro žáky:

Ekonomika pro ekonomicky zaměřené obory 1+2

Autor: Petr Klinský, Otto Munch, Yvetta Frydryšková, Jarminla Čechová

Ekonomika pro ekonomicky zaměřené obory 3

Autor: Petr Klinský, Otto Munch, Yvetta Frydryšková, Jarminla Čechová

Ekonomika pro ekonomicky zaměřené obory 4

Autor: Petr Klinský, Otto Munch, Yvetta Frydryšková, Jarminla Čechová

 

Bankovnictví

Povinné učebnice pro žáky:

Bankovnictví pro SŠ a veřejnost, (Fortuna, Praha)

Autor: Hartlová, M. Soldánová, J. Svobodová, M. Žlebková

 

Statistika

Povinné učebnice pro žáky:

Statistika pro obchodní akademie

Autor: Zdeněk Burda

 

Hospodářské výpočty

Povinné učebnice pro žáky:

Hospodářské výpočty pro střední školy

Autor: Bohuslav Eichler

 

Mezinárodní obchod

Povinné učebnice pro žáky:

Ekonomika mezinárodního obchodu

Autor: Petr Klínský

Doporučená literatura:

Ekonomika pro střední školy / Didaktis /

 

Management

Povinné učebnice pro žáky:

Základy managementu

Autor: Jaroslav Zlámal a kol.

Doporučená literatura:

Managemen

Autor: Radek Maxa

 

 Marketing

Povinné učebnice pro žáky:

Základy marketingu 1. a 2. díl

Autor: Marek Moudrý

Doporučená literatura: 

Marketing pro SŠ a VOŠ

Autor: Jitka Vysekalová a kolektiv

 

Marketing a management sportu

Povinné učebnice pro žáky:

Marketing a management sportu

Autor: Eva Čáslavová

Doporučená literatura:

Základy marketingu

Autor: Miroslav Králíček a kol.

Projektový management sportu

Autor: Rektořík Jaroslav, Pirožek Petr, Nová Jana: