Zájezdy a exkurze

Telč - historické jádro města – památka UNESCO

pondělí, 15 duben 2013 00:00

Dne 15.4. 2013 se žáci prvních až třetích ročníků zúčastnili edukačního programu v Telči, který byl pro žáky Obchodní akademie Holešovice připraven Národní m památkovým ústavem v Telči. Tematicky byl zaměřen na „ochranu památek UNESCO a cestovní ruch“.  Škola tak umožňuje žákům prohlubovat znalosti v oblasti cestovního ruchu a kulturního dědictví, které jsou ukotveny i ve školním vzdělávacím programu.

Odborní pracovníci představili žákům interiéry telčského zámku, při jejichž prohlídce měli možnost více poznat problematiku průvodcovské činnosti. Prohlídkou města se žákům přiblížila potřeba ochrany kulturního dědictví. Na závěr byl připraven workshop a přednáška o světovém dědictví UNESCO.

Žáci získali řadu nových poznatků i možnost uvažovat o svém následném studiu a budoucím povolání.

Poznávací zájezd do Říma a Florencie

úterý, 19 říjen 2010 00:00

Výlet do Drážďan

úterý, 29 červen 2010 00:00

Poznávací zájezd do Říma a Pompejí

čtvrtek, 15 říjen 2009 00:00

Zájezd do Bavorska

středa, 03 prosinec 2008 00:00

Dne 2. a 3.12.2008 se žáci 1.-3. ročníku zúčastnili poznávacího zájezdu do Bavorska. První den si prohlédli Bayreuth, působiště R. Wagnera, biskupský Bamberg a Rothenburg, kde byli i ubytováni. Druhý den se věnovali důkladné prohlídce středověkého Rothenburgu a poté odjeli do Norimberku, kde si vychutnali atmosféru největšího německého vánočního trhu.