Před televizí často, v televizi zřídka

Dne 2. 12. 2019 třída A2. A navštívila veřejnoprávní Českou televizi se sídlem na Kavčích horách v Praze.

Měli jsme možnost nahlédnout do některých studií, byli jsme informováni o krocích, které předcházejí a provázejí zpracování a přípravu televizního vysílání.

Uvědomili jsme si, že je opravdu rozdílné být před televizí nebo v televizi.