Poznávací zájezd do SRN 10. – 12.6. 2019

Ze všech nabízených výletů jsem si vybrala vyjížďku do německého Berchtesgadenu. Zlákala mě návštěva Orlího hnízda a cesta do solných dolů.

V pondělí v 5.30 jsme se sešli u školy a společně autobusem vyrazili vstříc dobrodružství. Než jsme dojeli do cíle, bylo několik zastávek. Všichni jsme byli rádi, že jsme ve zdraví dorazili k Orlímu hnízdu, nejprve jsme si však prohlédli stálou expozici Institutu soudobé historie o dějinách Obersalzbergu a nacionálněsocialistické diktatuře. Součástí expozice jsou dokumenty, fotografie, plakáty a také komplex bunkrů.

Nejvíce mě zaujal výtah, který nás vyvezl na vrchol hory – do Orlího hnízda.

Po prohlídce Orlího hnízda nás autobusy pro hromadnou přepravu lidí svezly k našemu autobusu a jím jsme se již jeli ubytovat. Ubytování bylo krásné.

Hned druhý den ráno jsme vyrazili na pěší túru. Autobus nás zavezl do prostřední stanice lanovky, kterou jsme se nechali vyvézt na horu Janner. Museli jsme však ještě kousek vyšlápnout, abychom mohli na vrcholu obdivovat přírodu pěkně z výšky.

Pak jsme jen scházeli zase zpět k prostřední stanici lanovky. Po cestě nás potkaly překážky v podobě sněhu nebo krav, které nehodlaly uhnout z cesty, a tudíž jsme je museli obejít.

Když jsme dorazili do autobusu, všichni padli vyčerpáním. Rozchod ve městě a pobíhání za suvenýry nás rychle probralo. Večer jsme se už jen navečeřeli a šli spát.

Poslední den jsme uklidili a opustili naše pokoje a jeli se podívat do soutěsky. Mezi skalami tekla voda. Překvapila mě její síla.

Poté jsme zamířili do kostela v blízkém městečku.

Zážitek, na který jsem se nejvíce těšila, byl před námi - solné doly.
Museli jsme se obléci do černých kombinéz.

Posadili nás do vozíků a jeli jsme hluboko do dolu. Poznali jsme, jak se těží sůl a sklouzli jsme se na velkých dřevěných klouzačkách.

Následovala už jen zastávka v obchodě, abychom si zakoupili potraviny na cestu domů a neměli hlad.

Kolem desáté hodiny večer jsme dorazili do Prahy ke škole, rozloučili se a už se těšili domů do postele.

Kateřina Roučková, žákyně S2 (mírně upraveno)