Přednášky, besedy a kultura

Přednáška Ing. Petra Macha

úterý, 11 únor 2014 00:00

Dne 11.2.2014 navštívil naši školu p. Ing. Petr Mach, známý pedagog, politik a ekonom, aby se studenty 4. ročníku otevřel tak diskutované téma " Evropská unie a její současnost". Přednáška byla vedena velmi poutavě, podložená prezentací statistických dat a zajímavostí  k dané problematice. Studenti poděkovali za opravdu podařené setkání vřelým potleskem. Už teď plánujeme další besedu, a třeba zase na jiné ožehavé téma.

Návštěva studentů z elitních tureckých škol

pondělí, 10 únor 2014 00:00

Dne 10. února školu navštívilo 15 studentů a 5 učitelů informatiky. Jednalo se o studenty z elitních tureckých škol, pro které šlo ve většině případů o první návštěvu zemí Evrospké Unie. Do České republiky přicestovali v rámci projektu Comenius. Ve škole se zajímali hlavně o technické vzbavení a obdivovali nově vybavenou špičkovou aulu. Vyptávali se na systém českého školství a způsob hodnocení českých stuentů. Se zájmem si prohlédli vybavené počítačové učebny a porovnali učební plány informatiky po české a turecké středoškoláky.

Přednáška pro žáky 4. ročníků - 3. února 2014, 14:00-16:00, AULA

pondělí, 03 únor 2014 00:00

"Právo na spravedlivý proces, trestání a vězeňství a trestní právo vůbec"

Přednášející: prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc.Dr.hab.

Výstava Čas zámořských objevů

středa, 15 leden 2014 00:00

Fotografie z akce Výstava zámořských objevů.

Projektový den pro španělštináře

úterý, 17 prosinec 2013 00:00

Dne 17. prosince 2013 se uskutečnil Projektový den pro španělštináře ze třídy A2B, jehož cílem bylo představit španělská města a regiony. Studenti pracovali ve dvou až tříčlenných skupinkách. Každá z nich si vybrala jeden španělský region či město a připravila o něm povídání doplněné prezentací v PowerPointu či nakresleným plakátem. Záměrem bylo prezentovat místo z úhlu pohledu cestovní kanceláře, která do dané oblasti nabízí zájezd. V průběhu dne si pak své práce vzájemně představili a dozvěděli se tak mnoho zajímavostí o Barceloně, Valencii, Baskicku, Andalusii, Baleárských a Kanárských ostrovech.

Přednáška na téma "Daň z příjmů fyzických osob"

úterý, 17 prosinec 2013 00:00

Dne 17. prosince 2013 bude ve školní aule probíhat přednáška na téma "Daň z příjmů fyzických osob". Pro 4. ročníky přednášku pořádá předmětová komise Účetnictví.. Přednášející Ing. Michal Mareš, daňový poradce.

Dny týmové práce žáků 4. ročníku na projektech „ VÝLET PRO SPOLUŽÁKY“

pondělí, 16 prosinec 2013 00:00

Ve dnech 16. a 17. 12. se  na naší škole uskutečnily projektové dny na ekonomické téma : „ Marketing výletu pro spolužáky“. V pondělí probíhala týmová práce na projektu v jednotlivých třídách.  Z každé třídy byla hodnocením studentů vybrána vítězná firma a v úterý následovalo finálové kolo mezi vítězi všech  tříd  4. ročníku.

Závěrečná prezentace vítězných CK opravdu stála za to. Všechny CK si vyzkoušely týmovou práci, při které je zapotřebí rozdělit si úkoly, přicházet s nápady, vyhledávat informace, organizovat, kalkulovat, rozhodovat se zkrátka propojit znalosti a dovednosti snad ze všech předmětů.

Díky vyrovnané úrovni zpracování nabídky výletu se ukázalo, že největší váhu při závěrečném hodnocení měl způsob prezentace. Některé týmy opravdu perlily, manažerské praktiky zvládají bravurně již dnes. Nechyběl také projekt zpracovaný formou recese, který nás velmi pobavil a zpříjemnil tak předvánoční atmosféru.

1.místo A4.E         CK PANDA /M. Pilc a spol/
2.místo A4.A         Czech HavCK, s.r.o. / J. Friedel a spol /
3.místo A4.D         KLK agency, s.r.o. / L. Novotná a spol /

Schola pragensis 2013

pátek, 22 listopad 2013 00:00

Přednáška na téma "Problematika finanční gramotnosti v každodenním životě"

úterý, 12 listopad 2013 00:00

Dne 12. listopadu 2013 pořádá předmětová komise Účetnictví přednášku "Problematika finanční gramotnosti v každodenním životě". Přednášející JUDr. Vladimír Plášil, soudní exekutor.

Projekt iTec – Jeden den v mém životě

pondělí, 04 listopad 2013 00:00

Studenti španělštiny 2.A a 3.B se zapojili do mezinárodního projektu iTec, založeného na využití IT technologií ve výuce a na tzv. převrácené třídě, kdy žáci tvoří výukový materiál včetně vzdělávacího obsahu a učitel jejich práci monitoruje, případně radí a směřuje. Národním scénářem pro tento rok bylo téma Observe and Create a Resource, my jsme si jako výstupní projekt zvolili prezentaci na téma Jeden den v mém životě.