Přednášky, besedy a kultura

Výstava Čas zámořských objevů

středa, 15 leden 2014 00:00

Fotografie z akce Výstava zámořských objevů.

Projektový den pro španělštináře

úterý, 17 prosinec 2013 00:00

Dne 17. prosince 2013 se uskutečnil Projektový den pro španělštináře ze třídy A2B, jehož cílem bylo představit španělská města a regiony. Studenti pracovali ve dvou až tříčlenných skupinkách. Každá z nich si vybrala jeden španělský region či město a připravila o něm povídání doplněné prezentací v PowerPointu či nakresleným plakátem. Záměrem bylo prezentovat místo z úhlu pohledu cestovní kanceláře, která do dané oblasti nabízí zájezd. V průběhu dne si pak své práce vzájemně představili a dozvěděli se tak mnoho zajímavostí o Barceloně, Valencii, Baskicku, Andalusii, Baleárských a Kanárských ostrovech.

Přednáška na téma "Daň z příjmů fyzických osob"

úterý, 17 prosinec 2013 00:00

Dne 17. prosince 2013 bude ve školní aule probíhat přednáška na téma "Daň z příjmů fyzických osob". Pro 4. ročníky přednášku pořádá předmětová komise Účetnictví.. Přednášející Ing. Michal Mareš, daňový poradce.

Dny týmové práce žáků 4. ročníku na projektech „ VÝLET PRO SPOLUŽÁKY“

pondělí, 16 prosinec 2013 00:00

Ve dnech 16. a 17. 12. se  na naší škole uskutečnily projektové dny na ekonomické téma : „ Marketing výletu pro spolužáky“. V pondělí probíhala týmová práce na projektu v jednotlivých třídách.  Z každé třídy byla hodnocením studentů vybrána vítězná firma a v úterý následovalo finálové kolo mezi vítězi všech  tříd  4. ročníku.

Závěrečná prezentace vítězných CK opravdu stála za to. Všechny CK si vyzkoušely týmovou práci, při které je zapotřebí rozdělit si úkoly, přicházet s nápady, vyhledávat informace, organizovat, kalkulovat, rozhodovat se zkrátka propojit znalosti a dovednosti snad ze všech předmětů.

Díky vyrovnané úrovni zpracování nabídky výletu se ukázalo, že největší váhu při závěrečném hodnocení měl způsob prezentace. Některé týmy opravdu perlily, manažerské praktiky zvládají bravurně již dnes. Nechyběl také projekt zpracovaný formou recese, který nás velmi pobavil a zpříjemnil tak předvánoční atmosféru.

1.místo A4.E         CK PANDA /M. Pilc a spol/
2.místo A4.A         Czech HavCK, s.r.o. / J. Friedel a spol /
3.místo A4.D         KLK agency, s.r.o. / L. Novotná a spol /

Schola pragensis 2013

pátek, 22 listopad 2013 00:00

Přednáška na téma "Problematika finanční gramotnosti v každodenním životě"

úterý, 12 listopad 2013 00:00

Dne 12. listopadu 2013 pořádá předmětová komise Účetnictví přednášku "Problematika finanční gramotnosti v každodenním životě". Přednášející JUDr. Vladimír Plášil, soudní exekutor.

Projekt iTec – Jeden den v mém životě

pondělí, 04 listopad 2013 00:00

Studenti španělštiny 2.A a 3.B se zapojili do mezinárodního projektu iTec, založeného na využití IT technologií ve výuce a na tzv. převrácené třídě, kdy žáci tvoří výukový materiál včetně vzdělávacího obsahu a učitel jejich práci monitoruje, případně radí a směřuje. Národním scénářem pro tento rok bylo téma Observe and Create a Resource, my jsme si jako výstupní projekt zvolili prezentaci na téma Jeden den v mém životě.

Přednáška Dopravní prevence

pátek, 03 kvě 2013 00:00

V pátek 3. května 2013 se žáci v odpoledních hodinách zúčastnili přednášky „Dopravní prevence", kterou pořádalo Muzeum Policie ČR.

Cílem Centra dopravní prevence Muzea Policie ČR je vytvořit základnu pro získávání a další rozšiřování informací o osvědčených postupech prevence dopravních nehod, provádět dopravní výchovu formou blízkou cílovým skupinám a v neposlední řadě nabídnout své prostory k pořádání seminářů a školení k problematice dopravní prevence.

Přednáška Finanční gramotnost

úterý, 23 duben 2013 00:00

Dne 23. dubna 2013 proběhla na naší škole přednáška zástupců Komerční banky na téma „Finanční gramotnost“ určená pro 3. ročníky.

V České republice je zatím finanční gramotnost na poměrně nízké úrovni. V kombinaci s nynějšími praktikami různých společností, jejichž výsledkem je stálé navyšování zadluženosti občanů, to znamená nepříliš optimistické výhledy, a naopak to představuje vysoké riziko, které nelze přehlížet. Finanční vzdělávání podporuje i samotná Česká národní banka.

Ohrožena je zejména mladá generace, která v tomto „trendu“ odmala vyrůstá, proto se nebojí finančně riskovat, ale hlavně se nechá snadno zlákat různými reklamními kampaněmi. Ve většině případů jde o nákup zboží na půjčku a bez ručitele, na což hodně lidí slyší. Méně mladých si už ale uvědomí, že takto lehce nabyté zboží se musí pravidelně splácet, a tak důsledky mohou být velmi vážné.

Španělský den

čtvrtek, 28 únor 2013 00:00

Dne 28. února 2013 se uskutečnil Španělský den pro všechny studenty španělštiny.

Studenti si připravili prezentace na nejrůznější témata (španělské regiony, osobnosti španělsky mluvícího světa, kinematografie a výtvarné umění). Studentky 3.A předvedly výuku zumby, kterou jsme si s nimi i zatančili. 

Skupina afro-kubánské hudby nám přijela zahrát koncert, předvedli nám základní kroky salsy a povídali nám o vývoji hudby na Kubě.

Kolem poledne  jsme všichni ochutnali  jídla reprezentující španělskou kuchyni – jídla pro nás připravila 2. C, 3.C, 3. E.

Odpoledne se promítal film Fernanda Trueby Faunův labyrint a večer jsme zakončili v tapas baru La Bodega Flamenca.