Přednášky, besedy a kultura

Hudební pásmo k 100. výročí vzniku ČSR

čtvrtek, 01 listopad 2018 00:00

V rámci akcí u příležitosti oslav 100. výročí založení Československa proběhlo v aule školy hudební pásmo Mgr. Louly.

Zahájila jej ředitelka školy proslovem, v němž podtrhla nejdůležitější okamžiky historie státu.
V hudbě pozorný posluchač nemohl přehlédnout prolínající se úryvky skladeb a symfonií našich významných skladatelů, vyzdvihujících slavnou minulost.
Akce byla ukončena zpěvem hymny

Putování do Santiaga

pondělí, 22 říjen 2018 00:00

Dne 19. 10. proběhla v prostorách auly interaktivní přednáška  Mgr. Jana Stříteckého Ph.D., na téma „ Putování do Santiaga.“ Přednáška byla určena studentům španělského jazyka.

Santiago de Compostela je fascinující poutní místo, kam ročně zavítají návštěvníci z celého světa z různých důvodů. Cílem této poutě je „ purificación“ / očista/ ducha i těla.

Studenti se dozvěděli zajímavosti z Galicie, co je „ Pulpo a la feira“, „Concha Vieira“ či „ Credencial“.

Na jaře se můžeme těšit na další přednášku, tentokrát z oblasti literatury.

Abrakadabra

úterý, 25 září 2018 00:00

Dne 21. září se skupiny se zaměřením na španělský jazyk  3.A, 3.B, 3.D a 2.C zúčastnily projekce španělské bláznivé komedie Abrakadabra v komorním kině Bio oko.

Film byl režírován Pablem Bergerem. V hlavních rolích se nám představili Maribel Verdú, Antonio de la Torre, José Mota, Joseph Maria Pou a jiní. Film měl rychlý spád a hraničil s absurdními situacemi. Hlavní hrdinka Carmen má za manžela Carlose, dělníka ze stavby, který miluje pivo a je zarytým fanouškem fotbalu. Po hypnotické seanci se do Carlosova těla dostane duch naprosto odlišného muže a Carlos se začne chovat jako velmi chápající a vzdělaný muž. Z této změny pramení celá řada komických situací.

Názory cizinců na život v České republice

úterý, 26 červen 2018 00:00

Studenti A1.A se 21. 6. 2018 vydali do ulic Prahy zjišťovat názory cizinců na Prahu a život v České republice obecně. Studenti si předem připravili dotazníky s otázkami a v centru Prahy se jim podařilo získat odpovědi dohromady od okolo 50 cizinců z 12 různých zemí, nejčastěji tedy Velká Británie, Německo, Čína, Rusko a Izrael.

Vzorek dotázaných byl tvořen z 90 % turisty, přičemž zbylých 10 % tvořili cizinci žijící v Praze více než 1 rok. Všichni dotázaní měli na Prahu a život v České republice kladný názor. Souhrnně cizince uchvacuje historický aspekt Prahy, o českou politickou scénu se velmi nezajímají, a s hromadnou dopravou jsou velice spokojeni. Spousta cizinců sem zřejmě jezdí také ochutnat náš proslulý tekutý chléb a jako nejpopulárnější jídlo cizinců se jeví guláš. V poslední řadě je potřeba zmínit, že se většina dotázaných také vyjádřila, že českou povahu hodnotí jako příjemnou, milou, až téměř flegmatickou.

Znovu děkujeme studentům A1.A za práci na průzkumu a doufáme, že je proběhlé interakce obohatily a to nejen jazykově.

Mgr. Michaela Çabuk

Hodina španělské kuchyně

středa, 16 květen 2018 00:00

15. 5. jsme měli s A2A hodinu španělské kuchyně. Tématem lekce je španělská kuchyně. Studenti nejdříve zpracovali projekty o typických španělských pokrmech, a poté vse převedli do praxe a jidlo si sami připravili. Mohli jsme ochunat tortilla de patatas, sangria, churros a mnohé další pochoutky.

 

 

Divadelní představení v německém jazyce

neděle, 15 duben 2018 00:00

V pondělí 9. 4. 2018 se němčináři ze třetích ročníků a vybraní žáci z A2C zúčastnili divadelního představení v německém jazyce, které se uskutečnilo v Salesiánském divadle a bylo určeno studentům středních škol.

Jednalo se o tzv. divadelně ilustrované vyprávění „Der Turm“ na motivy dvou pohádek bratří Grimmů. Příběhy divadelně ztvárnila skupina Domino Theater  ve spolupráci s německým profesionálním hercem z Norimberka Jörgem R. Hundsdorferem. Díky tomu, že mluvený text v podání rodilého mluvčího je jevištně propojen s pohyby herců a s velice zdařilým scénickým provedením, mohli diváci snadněji pochopit obsah děje, který se před nimi na jevišti odehrává.

Představení se účastníkům líbilo a hodnotili ho jako velice povedené, zajímavé, přínosné a motivující k dalšímu studiu němčiny.

 

Muzeum komunismu

neděle, 15 duben 2018 00:00

Studenti ruského jazyka navštívili v pátek 6. dubna 2018 Muzeum komunismu.

Studenti pracovali ve skupinkách a hledali odpovědi na zadané otázky v pracovních listech. Díky interaktivní výstavě měli možnost se blíže seznámit s každodenním životem, politikou, kulturou, vzděláním a uměním v éře komunismu. Mohli nahlédnout například do školní třídy, do místnosti s výslechy a do studentského pokoje. Na závěr nabitého programu proběhla se studenty diskuse, ve které uvažovali nad rozdíly mezi propagandou a reklamou, nad významem Metronomu na Letné, využitím Strahova apod. Exkurze vyvolala řadu otázek a vzbudila u studentů zájem o vzpomínky vlastních rodičů a prarodičů. 

 

 

Do Německa na zkušenou

čtvrtek, 15 březen 2018 00:00

Ve středu  14. 3. 2018 se pro všechny němčináře ze třetích ročníků uskutečnila interaktivní prezentace "Do Německa na zkušenou".

Studentka posledního ročníku FFUK, která má bohaté osobní zkušenosti s vycestováním do zahraničí, seznámila naše studenty s možnostmi studia a stipendií např. ve studijním programu Erasmus, s nejrůznějšími aktivitami zaměřenými na rozšiřování jazykových znalostí a informovala je také o různých formách pracovního uplatnění v Německu, Rakousku, ale i jiných zemích. Dále si studenti zahráli několik her, během kterých poznali například některé zvláštnosti bavorského a rakouského nářečí nebo si ověřili znalost germanizmů používaných v češtině.

Dopoledne v divadle D21, aneb Velký bratr se dívá - 1.2.2018

úterý, 20 únor 2018 00:00

1. února jsme si se studenty čtvrtých a některých třetích ročníků zpestřili výuku literatury představením 1984 v divadle D21. Samotné dramatizaci Orwellova románu předcházela hodinová divadelní dílna, během níž jsme se zúčastnili různorodých aktivit, jež nás podnítily přemýšlet o tématu svobody a manipulace, principech demokracie a totalitarismu a svou atmosférou nás výborně připravily na vstup do světa Velkého bratra. Věřím, že jsme si z divadla odnesli nejen hezký umělecký zážitek, podtržený skvělými hereckými výkony všech protagonistů, ale také cennou inspiraci k uvažování nad otázkami, které bohužel nejspíš nikdy nepřestanou být aktuální.

Komentovaná prohlídka Národního divadla v Praze - 23.1.2018

úterý, 23 leden 2018 00:00

Dne 23.1.2018 se studenti 2. ročníků zúčastnili komentované prohlídky budovy Národního divadla v Praze. Seznámili se s počátky českého divadelního života v 19.století a měli možnost podívat se i do míst, kam se běžný divák nedostane.