J. J. Ryba: Česká mše vánoční

Dne 11. prosince 2019 naši žáci, pedagogové a další zaměstnanci školy se měli možnost zaposlouchat do malebných tónů a úžasného zpěvu při návštěvě koncertu Rybovy mše v kostele U Salvátora nedaleko Staroměstského náměstí.

Všichni jsme si odnesli hluboký umělecký zážitek prodchnutý kouzlem blížících se vánoc.