Přednášky, besedy a kultura

J. J. Ryba: Česká mše vánoční

pátek, 10 leden 2020 21:15

Dne 11. prosince 2019 naši žáci, pedagogové a další zaměstnanci školy se měli možnost zaposlouchat do malebných tónů a úžasného zpěvu při návštěvě koncertu Rybovy mše v kostele U Salvátora nedaleko Staroměstského náměstí.

Všichni jsme si odnesli hluboký umělecký zážitek prodchnutý kouzlem blížících se vánoc.

 

Co v učebnici nenajdeš

úterý, 18 prosinec 2018 14:04

CYKLUS ZAMĚSTNANECKÝCH CESTOVATELSKÝCH PŘEDNÁŠEK
pro studenty „Co v učebnici nenajdeš“, 2. ročník
12.12.2018 – "Izrael" (Mgr. Smoček)
Zúčastnily se třídy 1. a 2. ročníku v rámci výuky zeměpisu a dějepisu.
V cestovatelských přednáškách nejen pedagogičtí pracovníci prostřednictvím svých osobních postřehů a zkušeností z cest na vlastní pěst do nevšedních destinací přibližují studentům školy možnost i potřebu vnímat navštívená místa jinak než nabízí organizované zájezdy. Rovněž tyto přednášky podtrhují důležitost tolerance a snahy pochopit národy a zvyky odlišné od domácích.

Co v učebnici nenajdeš

úterý, 18 prosinec 2018 13:36

CYKLUS ZAMĚSTNANECKÝCH CESTOVATELSKÝCH PŘEDNÁŠEK
pro studenty „Co v učebnici nenajdeš“, 2. ročník
12.12.2018"Amerika: 10 000 km po USA" (ing. Štěpán)
Zúčastnily se třídy 1. a 2. ročníku v rámci výuky zeměpisu a angličtiny (reálie anglicky hovořících zemí).
V cestovatelských přednáškách nejen pedagogičtí pracovníci prostřednictvím svých osobních postřehů a zkušeností z cest na vlastní pěst do nevšedních destinací přibližují studentům školy možnost i potřebu vnímat navštívená místa jinak než nabízí organizované zájezdy. Rovněž tyto přednášky podtrhují důležitost tolerance a snahy pochopit národy a zvyky odlišné od domácích.

Co v učebnici nenajdeš

pátek, 07 prosinec 2018 07:22

CYKLUS ZAMĚSTNANECKÝCH CESTOVATELSKÝCH PŘEDNÁŠEK, 2. ročník
„Co v učebnici nenajdeš“
5.12.2018 – "AFRIKA: Kamerun-Madagaskar-Kongo“ (ing. Erben)

Zúčastnily se třídy 1. a 2. ročníku v rámci výuky zeměpisu.
V cestovatelských přednáškách nejen pedagogičtí pracovníci prostřednictvím svých osobních postřehů a zkušeností z cest na vlastní pěst do nevšedních destinací přibližují studentům školy možnost i potřebu vnímat navštívená místa jinak než nabízí organizované zájezdy. Rovněž tyto přednášky podtrhují důležitost tolerance a snahy pochopit národy a zvyky odlišné od domácích.

Co v učebnici nenajdeš

středa, 05 prosinec 2018 15:36

CYKLUS ZAMĚSTNANECKÝCH CESTOVATELSKÝCH PŘEDNÁŠEK, 2. ročník
„Co v učebnici nenajdeš“
3.12.2018 – "PERU: Čím Peru ohromilo Španěly a co z toho je dokázalo přežít“ (pí Navarrová)

Zúčastnily se třídy 1. a 2. ročníku v rámci výuky zeměpisu a španělštiny.
V cestovatelských přednáškách nejen pedagogičtí pracovníci prostřednictvím svých osobních postřehů a zkušeností z cest na vlastní pěst do nevšedních destinací přibližují studentům školy možnost i potřebu vnímat navštívená místa jinak než nabízí organizované zájezdy. Rovněž tyto přednášky podtrhují důležitost tolerance a snahy pochopit národy a zvyky odlišné od domácích.

 

Soudní jednání

pondělí, 26 listopad 2018 08:27

Dne 31. října 2018 jsme byli součástí soudního jednání v justičním areálu Na Míčánkách za doprovodu pana učitele Jana Ilka. Už při vchodu do objektu, kde jsme prošli kontrolou, zda u sebe nemáme ostré či jakékoliv jiné nevhodné předměty, jsme pochopili, že se musíme chovat slušně a všichni jsme byli nakloněni poznat osud obžalovaného, který mnohokrát není příjemný. Když jsme byli pozváni do soudní síně, kde jsme se usadili na židle, které se pro nás staly nedílnou součástí na dalších pár hodin, pohltila nás místní atmosféra. Po příchodu pana X, který byl odsouzen za úplatkářství, jsme byli seznámeni s jeho příběhem. Abych Vám aspoň trochu přiblížila osud pana X, tak Vám k němu něco povím. Pan X nebyl českým občanem, ale ruským a do ČR přijel s kamarády za účelem práce. Ovšem podle něj přijel poznat krásy České republiky, ze kterých si horko těžko pamatoval pouze Karlův most. Za to ale nebyl souzen, takže zpět k věci. Pan X v čakovickém Globusu odcizil kalhoty a pilu, když ho ochranka odchytla a zavolala policii, tak po příjezdu policie chtěl dle jeho slov zaplatit pokutu, aby mohl odejít a jeho trestný čin by byl zapomenut. To u nás v ČR ovšem nelze, takový postup v jeho případě nebyl možný a on si toho nebyl asi úplně vědom. Říkal, že mu to poradili jeho kamarádi a že v jeho zemi se toto dělá běžně. No ovšem policie věděla, že toto je podle zákona nepřípustné, a jedná se o úplatkářství. Tím jeho svobodný pobyt na území ČR skončil. Při soudním jednání byli vyslýcháni oba policisté a to první, který řídil policejní auto a druhý, který seděl vedle pana X a i když soud probíhal asi až po dvou měsících této události, tak si oba policisté situaci dobře pamatovali a odpovídali paní soudkyni na otázky. Ještě před nimi byl vyslechnut pan X, u kterého bylo naprosto poznat jeho řečí těla a odpověďmi, že si je vědom, jak soud skončí, ale stále věřil a kopal kolem sebe. Na bázi těchto výpovědí paní soudkyně s přísedícími rozhodla v neprospěch pana X a byl z území České republiky vyhoštěn. Po skončení jednání jsme dostali od soudkyně prostor pro otázky a tak jsme toho řádně využili. Ujasnili jsme si všechny své výsady k právnímu jednání a bylo nám vše osvětleno. Tento styl obohacení výuky byl úžasný! Všichni jsme se dokázali vžít do všech důležitých roli při soudním jednání a viděli také tu praxi. Myslím, že teď nás výuka mnohem více zajímá a díváme se na ni úplně jinak, určitě to byl skvělý zážitek a přínos, který bychom rádi zopakovali.

Světlušky

čtvrtek, 22 listopad 2018 11:32

Žáci třídy A3A se zúčastnili 16. ročníku nadační sbírky Českého rozhlasu – Světlušky, světlo pro nevidomé v září 2018.

Za prodané sbírkové předměty měli tři dvojice žáků výtěžek pro pomoc nevidomým Kč 5 686,--.

Exkurze maturitních ročníků do Židovského muzea Praha

středa, 14 listopad 2018 19:58

Ve dnech 12. 10. 2018 a 24. 10. 2018 jsme se se žáky maturitních ročníků vydali v rámci předmětu moderní dějiny do Židovského muzea v Praze. Byly zde pro nás připraveny interaktivní vzdělávací programy Ghetto Lodž a Dobrodruhem proti své vůli, zaměřené na tematiku holocaustu, konkrétně na osudy židovského obyvatelstva protektorátu Čechy a Morava. Prostřednictvím dobových dokumentů, korespondence a výpovědí pamětníků jsme měli možnost seznámit se s prožitky konkrétních lidí, jak těch, kterým se podařilo utéct před nacisty do exilu, tak těch, kteří zůstali a byli transportováni do ghett a později koncentračních táborů. Po skončení programu nás paní lektorka provedla Starým židovským hřbitovem, Staronovou a Pinkasovou synagogou. Obě části exkurze byly velmi zajímavé a obohatily nás o nové poznatky a zkušenosti.

Česká moderna ve Veletržním paláci

středa, 14 listopad 2018 19:54

V týdnu od 5. do 9. listopadu 2018 jsme se žáky 3. ročníků navštívili největší pražskou funkcionalistickou stavbu - Veletržní palác. Lektorské oddělení Národní galerie tu pro nás připravilo vzdělávací program zaměřený na Českou modernu. Naše skvělá paní lektorka nás nejprve provedla sbírkou českého výtvarného umění přelomu 19. a 20. století. Zastavili jsme se například u obrazů Maxe Švabinského, Jana Preislera, Antonína Slavíčka a Jakuba Schikanedera. Výklad byl mimořádně zajímavý, poutavý a živý a málokdo mu dokázal odolat. Vhodně pokládanými otázkami dokázala paní lektorka žáky všech našich tříd krásně rozmluvit.

Po prohlídce expozice dostaly skupinky žáků do rukou básně nejvýznamnějších představitelů literární České moderny, např. Otokara Březiny, Antonína Sovy, Josefa Svatopluka Machara. V přilehlých sálech pak hledali obraz, který s jejich textem nejlépe koresponduje. S pomocí tohoto obrazu pak básně prezentovali před spolužáky. I tato část programu se velice vydařila, budeme se tedy těšit na další návštěvu Národní galerie, kterou máme v plánu v druhém pololetí.

Peter Black - divadelní představení

středa, 07 listopad 2018 19:50

Dne 5. 11. 2018 se třídy A3.C a A2.B vypravily do Salesiánského divadla na představení Peter Black 3 za doprovodu Mgr. Çabuk a Mgr. Cvingerové. Jednalo se o anglické činoherní představení  o mladíkovi Peterovi Blackovi, který se ze dne na den stal dědicem rodinného sídla. Představení bylo zaměřeno na široké využití slovesných časů, trpného rodu a frázových sloves na úrovni B1.