Exkurze do ČNB

11. leden 2018

• KDY: 11.1.2018 (čtvrtek), odchod ze školy v 10:15,
• CO: exkurze do ČNB, 
• KDO: třída A3A,
• KDE: ČNB
• S KÝM: Ing. Dagmar Machová, žáci se do školy nebudou vracet.

• KDY: 8.1.2018 (pondělí) od 17:00,
• CO: třídní schůzky spojené s informacemi o prospěchu, chování a doplňující volbou člena do Školské rady,
• KDE: ve kmenových učebnách,
• KDO: všechny ročníky 
• S KÝM: třídní učitelé

• KDY: 3.1.2018 (středa), 6. a 7. vyučovací hodina,
• CO: PREZENTACE ČINNOSTI CELNÍ SPRÁVY, 
• KDO: třída A4A, A4B, A4C, A2C,
• KDE: AULA
• S KÝM: Michaela Remešová, Ing. Ludmila Špačková, Ing. Vladimír Štěpán, Mgr. Jana Kösslerová, Mgr. Michaela Çabuk, Mgr. Jana Glaserová

• KDY: 21.12.2017 (čtvrtek),
• CO: beseda k onkologické prevenci „Rakovina není náhoda“,
• KDO: třída A2A a A2B (4. a 5. vyučovací hodinu); třída A2C a A2D (6. a 7. vyučovací hodinu),
• KDE: AULA,
• S KÝM: Mgr. Jana Glaserová, školní metodička prevence a vyučující, kteří učí v těchto třídách

• KDY: 21.12.2017 (čtvrtek), sraz na Letenském náměstí v 9:30, začátek představení v 10:00, rozchod po ukončení akce,
• CO: představení Maryša bratří Mrštíků,
• KDO: všechny třídy 3. ročníku
• KDE: PIDIVADLO,
• S KÝM: Mgr. Chaloupka, Mgr. Stehlíková, Mgr. Svobodová a Mgr. Kösslerová

• KDY: 20.12.2017 (středa), 4. a 5. vyučovací hodina,
• CO: Olympiáda v německém jazyce, školní kolo,
• KDO: pro žáky 3. a 4. ročníku,
• KDE: učebna č. 211,
• S KÝM: Mgr. Jana Glaserová, Mgr. Jana Kösslerová

• KDY: 20.12.2017 (středa), 
• CO: Zájezd do Mladé Boleslavi,
• KDO: třída A2B a A2D (sraz před školou v 7:00, předpokládaný návrat do 13:30); třída A2A a A2C (sraz před školou v 8:30, předpokládaný návrat do 15:00),
• KDE: ŠKODA MUZEUM, ŠKODA AUTO,
• S KÝM: Jaroslava Jobková a Ing. Ludmila Špačková, Ing. Miloslava Lichterová, MgA. Lenka Šafránková a Mgr. Silvie Cvingerová

• KDY:  19.12.2017 (úterý), 8:00-10:00 hod,
• CO: Pásmo cestovatelských zkušeností zaměstnanců školy, CO V UČEBNICI NENAJDEŠ - PERU, 
• KDO: pí Navarrová pro třídy A1C, A2A, A2B, A2D,
• KDE: Aula,
• S KÝM:  Vyučující budou mít u tříd dohled v době svých hodin s nimi

• KDY:  19.12.2017 (úterý), 10:00-12:00 hod,
• CO: Pásmo cestovatelských zkušeností zaměstnanců školy, CO V UČEBNICI NENAJDEŠ - VIETNAM
• KDO: Ing. Erben a sl. Remešová pro třídy A1A, A1B, S1, A2C,
• KDE: Aula,
• S KÝM:  Vyučující budou mít u tříd dohled v době svých hodin s nimi

Adresa, telefon a e-mail

Obchodní akademie Holešovice
Jablonského 3/333
170 00  Praha 7
Tel.: 266 710 914
E-mail: info@oaholesovice.cz 

Povinně zveřejňované údaje

Zřizovatel školy