Zájezdy a exkurze

Návštěva OA Holešovice v Hrdličkově muzeu člověka na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy

25. říjen 2013

Dne 25. října 2013 se uskutečnila exkurze 1. ročníku do Hrdličkova muzea člověka v Praze, které patří k nejstarším samostatným antropologickým muzeím v Evropě.

Studenti zde měli možnost shlédnout mnoho zajímavých exponátů z různých oblastí, kterými se zabývá antropologie čili věda o člověku. Velká část exkurze byla věnována evoluci člověka, během níž se studenti dozvěděli něco o životě předchůdců moderního člověka a jejich šíření po kontinentech světa. Měli možnost si prohlédnout kostry lidoopů i normálních lidí a následně pak odvodit rozdíly.

V neposlední řadě také studenti nahlédli do tajů egyptské mytologie a prohlédli si největší skvost tamních sbírek – 3 egyptské mumie, které pocházejí z XX. dynastie, čili z Ramessovské dynastie Nové říše v období od 1186 – 1070 let před naším letopočtem.

Na předvánoční týden (17.-19.12.) komise naplánovala pro 1. ročníky exkurzi do Ústřední knihovny v Praze. Žáci se seznámí se strukturou knihovny, navštíví všechna její oddělení, a dokonce si mohou zařídit členství v knihovně.

Výlet na královskou cestu

16. říjen 2013

Procházka po Hradčanech a Malé Straně

27. červen 2013

Ve čtvrtek 27. června 2013 se naše třída A1B shromáždila u vchodu do metra Malostranská s úmyslem udělat si procházku po Praze, konkrétně na Hradčany a Malou Stranu, poblíž majestátních hradeb Pražského hradu. Počasí bylo docela vydařené. Nejdříve jsme nasedli na tramvaj, kochali se pohledem na okolí Pražského hradu a vystoupili jsme na zastávce Brusnice. Poté jsme zahájili trasu naší procházky a ulicí U Brusnice a Nový svět, tzv. uličkou básníků, která se svými starobylými domy trochu podobá Zlaté uličce, jsme se dostali na Loretánské náměstí. Tam se nám naskytl pohled na Černínský palác, kde sídlí Ministerstvo zahraničních věcí v čele s Karlem Schwarzenbergem, a na protější straně jsme si prohlédli barokní palác, nazývající se Loreta, který byl zasvěcen Panně Marii. Pak jsme se vydali ulicí Loretánská směrem k Pražskému hradu a došli jsme až na Hradčanské náměstí. Zde jsme měli možnost podívat se na spoustu zajímavých historických památek, například na typickou renesanční stavbu - Schwarzenberský palác, dále Arcibiskupský palác nebo Mariánský morový sloup. Nakonec jsme se těšili z výhledu na stověžatou Prahu a opustili jsme Pražský hrad po Starých zámeckých schodech. Na závěr naší procházky jsme procházeli kolem budov Poslanecké sněmovny a Senátu a došli zpět ke vchodu do stanice metra Malostranská.

Napsala Petra Pospíšilová

Návštěva Pražského hradu

21. květen 2013

V úterý 21. května 2012 navštívili studenti prvních ročníků (A1A, A1B) Pražský hrad, kde se v rámci „velkého okruhu" mohli seznámit se základními památkami tohoto hradního komplexu. Svoje znalosti z dějepisu si mohli prověřit či doplnit při prohlídce poutavé expozice Příběh Pražského hradu v gotickém podlaží Starého královského paláce. Poté si se zájmem prohlédli interiér jedné z nejstarších staveb, románské Baziliky svatého Jiří. V Katedrále Svatého Víta měli naopak za úkol najít a pojmenovat charakteristické prvky gotického slohu a zároveň si zde připomněli i životy světců sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého. Pak už jejich kroky mířily do Zlaté uličky a věznice Daliborka. V závěru si prohlédli Rožmberský palác a Pražský hrad opustili po Starých zámeckých schodech.

Návštěva muzea MHD

3. květen 2013

Dne 3. května 2013 proběhla v rámci náhradní výuky v době maturit zájmová akce v muzeu dopravy ve Střešovicích. Sešli jsme se skoro všichni s naším třídním panem profesorem a panem profesorem Chaloupkou, který nás také doprovázel.

Když jsme vystoupili z tramvaje na zastávce Střešovice - vozovna, docela hustě pršelo. Byli jsme otrávení a nevěděli, co nás čeká, i když nám třídní profesor tvrdil, že budeme spokojení a staré dopravní prostředky se nám budou líbit. Příliš jsme nevěřili.

Vzhledem k tomu, že se pan profesor přehléhl na internetu, domníval se, že nás objednávat nemusí. Opak byl pravdou. Díky své výmluvnosti ale během několika minut přesvědčil jednoho ze zaměstnanců dopravního podniku a do muzea jsme šli. Obdrželi jsme vstupenky, které vypadaly jako dětské, ale protože jsme hraví, tak se nám líbily.

Náš pan průvodce byl velmi milý, ochotný, velice vtipný a rychlý, což jsme zejména ocenili. Otevřel velká vrata a my se ocitli ve výstavní hale, kde se člověk cítil malý, když okolo sebe všude viděl ty velké stroje.

Střešovická vozovna neslouží jen jako muzeum, ale z jedné její haly jsou vypravovány některé provozní soupravy historických tramvají na své okružní jízdy. Jako příklad můžeme uvést linku číslo 91.

Výstava je součástí stálé expozice o historii MHD v Praze. Vznikla za spolupráce Historického archivu Dopravního podniku  hl. m. Prahy se Státním úředním archivem a jinými organizacemi. Měli jsme zde možnost shlédnout unikátní fotografie, kopie historických dokumentů, plánků, jízdenek, ale také videopořady s jedinečnými filmovými materiály z fondu Národního filmového archivu.

Měli jsme možnost vychutnat si atmosféru s nádechem bohaté historie veškerých dopravních prostředků, které v minulosti přepravovaly občany na území Prahy. My jsme se však nejvíce radovali z koňky (jako exponát zde slouží i dva vycpané koně) a staré otevřené tramvaje, kterou se proháněli hlavně naši kluci a radostně mávali na Dominiku, aby je vyfotila.

Velmi nás překvapilo, že v Praze ještě na počátku sedmdesátých let jezdily na jedné lince trolejbusy a že na Petřín vedly kdysi eskalátory (dost zvláštní představa, když si vezmeme, jak dnes vypadají eskalátoryv metru).

Díky panu průvodci jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí ze světa strojů a nedávné minulosti dopravy. Všem se nám jeho výklad líbil a mnoho z nás se u toho i dost nasmálo. Ke konci prohlídky jsme se všichni radostně rozběhli k tomu, co nás nejvíce zaujalo, a na závěr jsme pořídili i společnou fotku.

Přestože se nám ráno nechtělo vstávat z postele kvůli ošklivému počasí, můžeme říct, že nás prohlídka zaujala, pobavila a budeme na ni rádi vzpomínat.

Telč - historické jádro města – památka UNESCO

15. duben 2013

Dne 15.4. 2013 se žáci prvních až třetích ročníků zúčastnili edukačního programu v Telči, který byl pro žáky Obchodní akademie Holešovice připraven Národní m památkovým ústavem v Telči. Tematicky byl zaměřen na „ochranu památek UNESCO a cestovní ruch“.  Škola tak umožňuje žákům prohlubovat znalosti v oblasti cestovního ruchu a kulturního dědictví, které jsou ukotveny i ve školním vzdělávacím programu.

Odborní pracovníci představili žákům interiéry telčského zámku, při jejichž prohlídce měli možnost více poznat problematiku průvodcovské činnosti. Prohlídkou města se žákům přiblížila potřeba ochrany kulturního dědictví. Na závěr byl připraven workshop a přednáška o světovém dědictví UNESCO.

Žáci získali řadu nových poznatků i možnost uvažovat o svém následném studiu a budoucím povolání.

Poznávací zájezd do Říma a Florencie

19. říjen 2010

Výlet do Drážďan

29. červen 2010

Poznávací zájezd do Říma a Pompejí

15. říjen 2009

Zájezd do Bavorska

3. prosinec 2008

Dne 2. a 3.12.2008 se žáci 1.-3. ročníku zúčastnili poznávacího zájezdu do Bavorska. První den si prohlédli Bayreuth, působiště R. Wagnera, biskupský Bamberg a Rothenburg, kde byli i ubytováni. Druhý den se věnovali důkladné prohlídce středověkého Rothenburgu a poté odjeli do Norimberku, kde si vychutnali atmosféru největšího německého vánočního trhu.

Adresa, telefon a e-mail

Obchodní akademie Holešovice
Jablonského 3/333
170 00  Praha 7
Tel.: 266 710 914
E-mail: info@oaholesovice.cz 

Zřizovatel školy