Přednášky, besedy a kultura

Žofínské fórum 2014

5. leden 2015

Dne 16. 12. 2014 jsme se studenty 4. ročníku zavítali na setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR na Žofín. Studenti i vyučující se tak mohli seznámit s problémy, které po komunálních volbách čekají nové starosty. Na setkání vystoupili se svými projevy mezi jinými především Andrej Babiš, ministr financí, dále Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí a Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra. Závěrečné společenské setkání s občerstvením tuto zajímavou akci příjemně završilo.

H. Vysloužilová

Přednáška v Evropském domě

12. prosinec 2014

Dne 10. 12. 2014 jsme se studenty 4. B navštívili interaktivní přednášku o Evropské unii v Evropském domě. Studenti byli nadšeni. Děkujeme panu Martinu Pelcovi i jeho kolegovi za zajímavý výklad a diskusi se studenty na aktuální témata o EU.

H. Vysloužilová

Don Quijote

31. březen 2014

31. března 2014 měli studenti možnost zajít společně do divadla Kalich na představení Don Quijote. Představení, které se původně rodilo ve spolupráci režiséra Vladimíra Strniska a slovenské autorsko-herecké dvojice Lasica – Satinský, se nakonec dočkalo inscenace s neméně slavnou komediální dvojicí, herci Jiřím Lábusem a Oldřichem Kaiserem. Autorské i herecké zpracování této Cervantesovy španělské klasiky par excellence, které Kalich divákovi nabízí, je poněkud svérázné, a tak i u studentů logicky vyvolalo odlišné reakce a pocity.

Přednáška Ing. Petra Macha

11. únor 2014

Dne 11.2.2014 navštívil naši školu p. Ing. Petr Mach, známý pedagog, politik a ekonom, aby se studenty 4. ročníku otevřel tak diskutované téma " Evropská unie a její současnost". Přednáška byla vedena velmi poutavě, podložená prezentací statistických dat a zajímavostí  k dané problematice. Studenti poděkovali za opravdu podařené setkání vřelým potleskem. Už teď plánujeme další besedu, a třeba zase na jiné ožehavé téma.

Návštěva studentů z elitních tureckých škol

10. únor 2014

Dne 10. února školu navštívilo 15 studentů a 5 učitelů informatiky. Jednalo se o studenty z elitních tureckých škol, pro které šlo ve většině případů o první návštěvu zemí Evrospké Unie. Do České republiky přicestovali v rámci projektu Comenius. Ve škole se zajímali hlavně o technické vzbavení a obdivovali nově vybavenou špičkovou aulu. Vyptávali se na systém českého školství a způsob hodnocení českých stuentů. Se zájmem si prohlédli vybavené počítačové učebny a porovnali učební plány informatiky po české a turecké středoškoláky.

Přednáška pro žáky 4. ročníků - 3. února 2014, 14:00-16:00, AULA

3. únor 2014

"Právo na spravedlivý proces, trestání a vězeňství a trestní právo vůbec"

Přednášející: prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc.Dr.hab.

Výstava Čas zámořských objevů

15. leden 2014

Fotografie z akce Výstava zámořských objevů.

Projektový den pro španělštináře

17. prosinec 2013

Dne 17. prosince 2013 se uskutečnil Projektový den pro španělštináře ze třídy A2B, jehož cílem bylo představit španělská města a regiony. Studenti pracovali ve dvou až tříčlenných skupinkách. Každá z nich si vybrala jeden španělský region či město a připravila o něm povídání doplněné prezentací v PowerPointu či nakresleným plakátem. Záměrem bylo prezentovat místo z úhlu pohledu cestovní kanceláře, která do dané oblasti nabízí zájezd. V průběhu dne si pak své práce vzájemně představili a dozvěděli se tak mnoho zajímavostí o Barceloně, Valencii, Baskicku, Andalusii, Baleárských a Kanárských ostrovech.

Přednáška na téma "Daň z příjmů fyzických osob"

17. prosinec 2013

Dne 17. prosince 2013 bude ve školní aule probíhat přednáška na téma "Daň z příjmů fyzických osob". Pro 4. ročníky přednášku pořádá předmětová komise Účetnictví.. Přednášející Ing. Michal Mareš, daňový poradce.

Dny týmové práce žáků 4. ročníku na projektech „ VÝLET PRO SPOLUŽÁKY“

16. prosinec 2013

Ve dnech 16. a 17. 12. se  na naší škole uskutečnily projektové dny na ekonomické téma : „ Marketing výletu pro spolužáky“. V pondělí probíhala týmová práce na projektu v jednotlivých třídách.  Z každé třídy byla hodnocením studentů vybrána vítězná firma a v úterý následovalo finálové kolo mezi vítězi všech  tříd  4. ročníku.

Závěrečná prezentace vítězných CK opravdu stála za to. Všechny CK si vyzkoušely týmovou práci, při které je zapotřebí rozdělit si úkoly, přicházet s nápady, vyhledávat informace, organizovat, kalkulovat, rozhodovat se zkrátka propojit znalosti a dovednosti snad ze všech předmětů.

Díky vyrovnané úrovni zpracování nabídky výletu se ukázalo, že největší váhu při závěrečném hodnocení měl způsob prezentace. Některé týmy opravdu perlily, manažerské praktiky zvládají bravurně již dnes. Nechyběl také projekt zpracovaný formou recese, který nás velmi pobavil a zpříjemnil tak předvánoční atmosféru.

1.místo A4.E         CK PANDA /M. Pilc a spol/
2.místo A4.A         Czech HavCK, s.r.o. / J. Friedel a spol /
3.místo A4.D         KLK agency, s.r.o. / L. Novotná a spol /

Adresa, telefon a e-mail

Obchodní akademie Holešovice
Jablonského 3/333
170 00  Praha 7
Tel.: 266 710 914
E-mail: info@oaholesovice.cz 

Povinně zveřejňované údaje

Zřizovatel školy