slide 1

Moderní vybavení učeben

Učebny vybavené výkonnými počítači s nejnovějším softwarem i moderní audiovizuální technikou. Ve specializované multimediální učebně se vyučují např. cizí jazyky.

slide 2

Lyžařské zájezdy

Každý rok pořádáme pro naše studenty nadupané lyžařské zájezdy. Vítr ve vlasech, zábava, sport. A to všechno pod zkušeným dohledem - rodiče, nemáte se čeho bát.

slide 3

Přednáškový sál

Škola pořádá přednášky předních osobností kulturní, vědecké a politické scény. Přednáškový sál je rovněž využíván jako kinosál.

slide 4

Sportovní hala

V zimě není sportovním hrám konec - nafukujeme sportovní halu. V krytém a vyhřívaném prostoru pokračují studenti ve sportovních aktivitách.

slide 5

Výběrové zahraniční zájezdy

Každoročně pro naše studenty pořádáme poznávací zahraniční zájezdy (např. do Říma, Florencie, Londýna, Moritzburgu, Drážďan apod.).

 Pro školní rok 2017/2018 otevíráme:     

4 třídy oboru 6341M/02 Obchodní akademie 120 žáků
1 třídu oboru 6341M/01 Management sportovních zařízení  30 žáků

 

ŘEDITELKA ŠKOLY PŘEDPOKLÁDÁ OTEVŘENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (od 1.6.2017)

Kriteria pro přijetí jsou stejná jako v prvním kole (zobrazit).


Přihlášky lze zasílat do školy již nyní, přiložte z CERTISu "Výpis výsledků didaktických testů".

Uzávěrka přihlášek – po naplnění kapacity.

MUDr. Kateřina Cajthamlová děkuje za studium své dcery

Vážená paní ředitelko Remešová,

dovolte mi poděkovat za to, že má dcera Anna Cajthamlová mohla navštěvovat vaši Obchodní Akademii v Holešovicích. 

Anička se v roce 2009 hlásila na několik středních škol a byla přijata na dvě gymnázia a na vaši střední školu. 

Vybrala si jedno z gymnázií, ale její talent na matematiku, která ji velmi baví už od první třídy základní školy, je natolik dominantní, že jsme se nakonec po rodinné diskuzi rozhodli požádat Vás o Aniččin přestup na Váš ústav. 

Tato volba se ukázala jako velmi dobrá. Aničce se líbil nejen přístup Vás osobně a Vašich kolegů - zejména si pochvalovala výuku její oblíbené matematiky, ale též odborných předmětů. Ekonomie, psaní 

na stroji a účetnictví ji bavily .tak, že se jim věnovala i doma ve volném čase a pak na brigádách. Zaujala ji též praktičnost přístupu profesorů u vyučovaných jazyků (němčiny a angličtiny) a obsažný i zajímavý výklad zeměpisu - což jsou všechno předměty, které jí zpočátku příliš nebavily, ale  na vaší škole jim začala rozumět a zalíbily se jí.matematiku, která ji velmi baví už od první třídy základní školy, je natolik dominantní, že jsme se nakonec po rodinné diskuzi rozhodli požádat Vás o Aniččin přestup na váš ústav.

Kolektiv žáků je profesory veden ke spolupráci, vzájemné podpoře a k samostatnosti. Považuji za důležité zmínit se i o tom, že se za celou dobu studia Anička na škole nesetkala ani náznakem se šikanou či mobbingem ani vůči své osobě, ani vůči ostatním spolužákům. Celé studium probíhalo v ovzduší zájmu o obory a podpoře ze strany školy i ve vyhledávání brigád a zahraničních studijních pobytů.

Dceřina záliba ve sportu rovněž nezůstala na škole ladem, zúčastnila se zimních lyžařských zájezdů a i v tělesné výchově si pochvalovala rozmanitost sportů, které si mohla vyzkoušet.

V neposlední řadě dcera dodává, že i obědy ve školní jídelně jí chutnaly...což je z její strany opravdu pochvala - mívala na základní škole ke stravování četné výhrady.

Závěrem mi dovolte poděkovat za to, že dcera byla velmi kvalitně připravena školou i k dalšímu studiu. Úspěšně složila zkoušky na Vysokou školu zemědělskou v Praze a vybrala si tam ekonomický obor, což považuji za důkaz toho, že ji středoškolské vzdělání opravdu dalo kvalitní základy, které hodlá i na vysoké škole dál rozvíjet.

Přeji, milá paní ředitelko, současným i budoucím studentům Obchodní Akademie v Holešovicích ať na vaši školu vzpomínají stejně v dobrém jako má dcera a já, z pozice matky středoškolské studentky.

Ještě jednou děkuji a přeji škole, profesorskému sboru i Vám osobně hodně dalších úspěchů!

S pozdravem

MUDr.Kateřina Cajthamlová,

 www.cajthamlova.cz   

 

 • klub mlad. divaka

  Klub mladých diváků 

  Studenti mají možnost společně navštěvovat pražská divadla. Mimo činoherní představení navštěvují také taneční a baletní produkce a operní a muzikálová představení. To vše za zlomek ceny!
 • Fitness centrum

  Přímo v budově školy je studentům k dispozici fitness centrum, neboli posilovna. Každý, kdo chodí na naši školu se může udržovat ve skvělé kondici a mít skvělý vzhled.

 • novinyMagazín OA Holešovice

  Redakční rada z řad našich studentů připravuje aktuální informace o dění na škole. Někteří redaktoři mají své vlastní rubriky, jiní sledují školní akce, připravují zajímavé rozhovory apod.

 • Odborné praxe

  Odborné praxe

  Součástí studia jsou odborně řízené praxe na prestižních pracovištích (Komerční banka, Asociace cestovních kanceláří atd.)

Maminka nám děkuje MUDr. Kateřina Cajthamlová děkuje za studium své dcery.

Kolektiv žáků je profesory veden ke spolupráci, vzájemné podpoře..

 

Přečíst celý článek

Adresa, telefon a e-mail

Obchodní akademie Holešovice
Jablonského 3/333
170 00  Praha 7
Tel.: 266 710 914
E-mail: info@oaholesovice.cz 

Zřizovatel školy